Chór Męski "ARION"

Harmonogram:

Chór Arion– pracowania wokalna HBO

poniedziałek

18:00 – 21:00


czwartek

16:00 – 18:00

Rafał Palutkiewicz

 

Chór „Arion” powstał w 1965 r. Jest to czterogłosowy chór męski, w którym aktualnie śpiewa 23 mężczyzn. Chór działa w ramach Towarzystwa Śpiewaczego ARION, którego aktualnym prezesem jest Eugeniusz Hyz, e-mail: e.hyz@op.pl.

Dyrygentem chóru jest Rafał Palutkiewicz. Chór ma bogaty repertuar, w którego skład wchodzą zarówno pieśni cywilne, ludowe, patriotyczne, jak również religijne. Najczęściej utwory wykonywane są a capella. Chór występował także z towarzyszeniem orkiestry dętej, z zespołem smyczkowym oraz z innymi chórami w ramach podejmowanych działań kulturalnych, mających na celu popularyzowanie śpiewu, udział w koncertach, oprawach mszy, oprawach uroczystości, udział w koncertach charytatywnych.

Panowie na swoim koncie mają wiele koncertów w całym kraju. Występowali min. w Filharmonii Poznańskiej, czy w Sali Kongresowej w Warszawie. Ponadto mogą pochwalić się również koncertami za granicą- na Litwie, Białorusi, Słowacji czy Ukrainie. Chór wielokrotnie zdobywał nagrody na lokalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Jest najdłużej działającym chórem w Świdniku.

ROK 2017

04.01.2017 Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzówce

15.01.2017 Kolędowanie w kościele parafialnym w Piaskach

29.01.2017 Występ w Kolędowych Ostatkach w Parafii p.w. św. Kingi w Świdniku połączone z przedstawieniem

„Herodów”

09.04.2017 Wykonanie „Pasji” w kościołach parafialnych w Biskupicach i Trawnikach

 

ROK 2016

31.01.2016 Występ w „Kolędowych Ostatkach” w Parafii p.w. św. Kingi w Świdniku

13.03.2016 Udział w „Misterium Męki Pańskiej” w Parafii p.w. św. Kingi

7.04.2016 17 Wojewódzki Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów ARS 2016 w Puławach. Kwalifikacja Chóru

Arion jako reprezentanta województwa lubelskiego do finału ogólnopolskiego

17.04.2016 Udział w koncercie, w muszli koncertowej w Świdniku,  z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

29.05.2016 Udział w Jubileuszu 5-lecia chóru Salve Regis

03-06.06.2016 Wyjazd artystyczno-pielgrzymkowy na  Łotwę i Litwę. Koncerty w Rydze i Wilnie

07.08.2016 Udział w XXI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym. Zdobycie „Koralowego Różańca”

28-29.09.2016 Ogólnopolski 17 Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów ARS 2016 we Włocławku. Arion jako

reprezentant województwa lubelskiego

11.11.2016 Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Świdniku z udziałem Prezydenta RP.  Koncert

„Patriotyczne śpiewanie”

17.11.2016 Udział w premierowym  wykonaniu „Kantaty świdnickiej” w kaplicy św. Kingi (muz. D.Tokarzewski,

sł. ks. Janusz Kozłowski)

 

ROK 2015

07-01.2015 Występy w spotkaniu opłatkowo-noworocznym w domu kultury w Skierniewicach na zaproszenie

zespołu „Ustronie”

21-22.01.2015 Kolędowanie w MCUS i schronisku dla bezdomnych w Świdniku

26.01.2015 Udział w „Spotkaniach Kolędowych” w Kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

01.02.2015 Występ w „Kolędowych Ostatkach” w Parafii p.w. św. Kingi w Świdniku

21.03.2015 Udział w koncercie charytatywnym na rzecz Pawełka Łagowskiego

29.03.2015 Wspólnie z Chórem św. Kingi wykonanie „Pasji” w świdnickich kościołach

26-28.06.2015 Wyjazd artystyczno-pielgrzymkowy na Litwę. Koncerty w Wilnie i Taboryszkach

11.07.2015 Udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

02.08.2015 Udział w XX Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym

27.09.2015 Udział  w Jubileuszu 20-lecia chóru Canto ze Świdnika

10.10.2015 Koncert Jubileuszowy 50-lecia chóru Arion. Wydanie ksiązki o chórze Arion.

30.12.2015 Kolędowanie w Domach Pomocy Społecznej w Wygnanowicach i Kazimierzówce.

 

W dniach 26-28.06.2015 Chór ARION wystąpił z koncertami o charakterze religijno-patriotycznym na Litwie, podejmując się oprawy mszy św. i wykonując koncerty patriotyczne. Występy odbyły się w kościele w Taboryszkach, Solecznikach i Wilnie. Występy te były promocją osiągnięć artystycznych chóru i promocją Świdnika za granicą. Były one także działaniem, mającym na celu podtrzymywanie i rozwój kontaktów kulturalnych z Solecznikami, miastem partnerskim Świdnika. Wyjazd chóru na Litwę był również promocją województwa lubelskiego poza granicami naszego kraju. Po koncertach chór spotykał się z miejscową Polonią. W czasie wyjazdu chórzyści odwiedzili miejsca związane z polską historią i tradycją: kaplicę w Ostrej Bramie, cmentarz na Rossie, cmentarz na Antokolu, Troki. Wyjazd zorganizowano przy wsparciu Gminy Miejskiej Świdnik i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

ROK 2014

09.01.2014 r. koncert w Domu Pomocy w Krzesimowie i w Domu Pomocy w Kazimierzówce

10.01.2014 r. koncert w Domu Pomocy w Wygnanowicach 02.02.2014 r. koncert „Kolędowe Ostatki” w parafii

św. Kingi w Świdniku

13,18.04.2014 r. wykonanie „Męki Pańskiej” dla mieszkańców Świdnika

02.05.2014 r. koncert pieśni patriotycznych w MCUS

08.05.2014 r. Koncert w kinie LOT, „Nie lękajcie się być świętymi” z okazji kanonizacji Jana Pawła II

30.05.2014 r., Puławy, eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2014

(nominacja do ogólnopolskich finałów w Bydgoszczy)

07.06.2014 r., Zamość, koncert w ramach „Jarmarku Hetmańskiego”

17.08.2014 r., Wąwolnica, oprawa muzyczna mszy i koncert w Sanktuarium Matki Bożej Kebelskiej

21.09.2014 r., Bydgoszcz, XVI Ogólnopolski Przegląd ARS – występ konkursowy i finałowy

09.11.2014 r., Dęblin, XV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, finał.

10.11.2014 r., Lublin, Konkurs Pieśni, Prozy i Poezji Patriotycznej - koncert galowy

11.11.2014 r., Świdnik, Centrum Kultury, Koncert z okazji Święta Niepodległości

14.11.2014 r., Lublin, sala widowiskowa Caritas, koncert galowy Artystycznego Ruchu Seniorów

19.12.2014 r., Świdnik, Przedszkole nr 4 - spotkanie edukacyjne z dziećmi, koncert kolęd

21.12.2014 r.,Świdnik, Kaplica św. Kingi - koncert jubileuszowy 10-lecie parafii, 5-lecie chóru św. Kingi

28.12.2014 r., Świdnik, kościół NMP Matki Kościoła - oprawa mszy i koncert kolęd

 

ARION promuje Lubelszczyznę na forum ogólnopolskim. W dniach 29-30 maja 2014 r. w Puławskim „Domu Chemika” odbył się XVI Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów. Przegląd organizowany jest co dwa lata, biorą w nim udział seniorzy z terenu całego województwa lubelskiego. Najlepsi artyści wyłonieni przez Jury w poszczególnych kategoriach reprezentują Lubelszczyznę podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” w Bydgoszczy. Jest to największe tego typu wydarzenie kulturalne, będące doskonałą okazją do promowania Lubelszczyzny. Przegląd w Bydgoszczy to także możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego i integracji środowiska seniorskiego oraz wymiany doświadczeń uczestników i instruktorów. Od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem dzięki atrakcyjnej formie rozbudzania aktywności osób starszych. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie poinformował, że w kategorii chórów nominację do Ogólnopolskiego Przeglądu „ARS”, który odbył się w terminie 18-21 września 2014 r., otrzymał Chór Męski „Arion” ze Świdnika. Podczas Finału „ARS” w Bydgoszczy Chór „Arion” wystąpił jako reprezentant całego województwa lubelskiego, wybrany spośród blisko 300 uczestników. Jest to wyraz uznania dla członków chóru za prezentowany poziom. To także nagroda za wieloletnią pracę, pasję i poświęcenie chórzystów. Udział we wrześniowym Ogólnopolskim Przeglądzie „Ars” w Bydgoszczy był doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego zespołu, jak i też okazją do promowania wizerunku Lubelszczyzny. Promocja ta odbywa się na płaszczyźnie ogólnopolskiej. W działaniach promocyjnych naszego regionu chór znalazł wsparcie i wszechstronną pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

ROK 2013

06.01.2013 r. Koncert kolęd w parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

03.02.2013 r. Koncert "Kolędowe Ostatki" (kaplica p.w. św. Kingi w Świdniku)

24.03.2013 r. Wystawienie Męki Pańskiej w świdnickich kościołach (św. Kingi, św. Józefa)

29.03.2013 r. Wystawienie Męki Pańskiej w kaplicy p.w. św. Kingi w Świdniku

12.05.2013 r. " Raduj się Królowo Nieba" Koncert pieśni Maryjnych w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela w

Świdniku

19.05.2013 r. Koncert z okazji Papieskiego Dnia Rodziny (Plac Bolka i Lolka)

26.05.2013 r. Koncert z okazji Dnia Matki "Przy jednym stole, we wspólnym domu" (kaplica św. Kingi w

Świdniku)

04.08.2013 r. Górecko Kościelne, XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej

18.08.2013 r. Zadwórze (Ukraina), oprawa uroczystości rocznicowych obrony Lwowa

18.08.2013 r., Lwów (Ukraina), – oprawa mszy w Archikatedrze

19.08.2013 r., Brzuchowice (Ukraina), – oprawa mszy w Domu Pielgrzyma

22.09.2013 r. Koncert Charytatywny – „Świdniccy Muzycy dla Pawełka”

15.10.2013 r., Lublin, Dom Kultury LSM eliminacje do XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Seniorów (awans do finałów)

16.11.2013 r., Dęblin, Koncert finałowy XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów (Grand Prix)

24.12.2013 r., Świdnik, Kaplica św. Kingi – koncert kolęd

26.12.2013 r., Świdnik, Kościół św. Józefa – koncert kolęd

30.12.2013 r., Świdnik, Kościół Chrystusa Odkupiciela – koncert kolęd

 

ROK 2012

28.10.2012 r. Koncert pieśni patriotycznych (sala Jana Pawła II, kościół N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku)

10.11.2012 r. Koncert pieśni patriotycznych "O mój rozmarynie" (WDK Lublin)

11.11.2012 r. Koncert pieśni patriotycznych z okazji 11 XI (kaplica p.w. św. Kingi w Świdniku)

17.11.2012 r. Udział w Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie Twórczości Seniorów (Dęblin) I Nagroda

08.12.2012 r. Udział w Koncercie Piotra Selima "W mroku jest tyle światła" (kaplica św. Kingi w Świdniku)

14.12.2012 r. Koncert pieśni patriotycznych i kolęd w Domu Kultury LSM Lublin

25.12.2012 r. Koncert kolęd w parafii p.w. św. Józefa w Świdniku

26.12.2012 r. Koncert kolęd w parafii p.w. św. Kingi w Świdniku

 

Do najważniejszych należą:

 

2014:

• nagroda w kategorii chórów w Ogólnopolskim Przeglądzie ARS w Bydgoszczy

• nagroda w konkursie Pieśni, Prozy i Poezji Patriotycznej im. R. Kaczorowskiego w Lublinie

• puchar Prezydenta miasta Lublin za działalność w ramach Artystycznego Ruchu Seniorów

• nominacja w kategorii chórów na reprezentanta województwa lubelskiego na Ogólnopolskim Przeglądzie

Artystycznym Ruchu Seniorów ARS 2014 w Bydgoszczy.

 

2013:

- Srebrny Różaniec – II miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym

– Nagroda Specjalna XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie

 

1967r. – Lubelski Festiwal Kulturalny Związków Zawodowych – I miejsce

1967r. – Wojewódzki Konkurs Pieśni Wojskowych – II miejsce

1968r. – Ogólnopolski Konkurs Pieśni Zaangażowanej w Katowicach - II miejsce

1968r. – Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pokoju – I miejsce

1969r. – Ogólnopolski Konkurs Pieśni Zaangażowanej – I miejsce

1970r. – Wojewódzki Festiwal Związków Zawodowych – I miejsce

2002, 2003 i 2005r. - Jesienne Przeglądy Twórczości Artystycznej Seniorów

- Chór zdobywa 3-krotnie puchary Marszałka Województwa Lubelskiego

2006r. - nagroda główna i puchar burmistrza Dęblina

2011r. - Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym - II miejsce

2012r. - Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie.

 

Chór nawiązuje również współpracę przy okazji różnych projektów z innymi chórami, a także ze znanymi

artystami i kompozytorami, jak np. Piotr Selim, Dariusz Tokarzewski, czy Rudolf Steiner.

Galeria zdjęć:

WordPress PopUp Plugin