Chór Męski "ARION"

Harmonogram:

Chór Arion– pracowania wokalna HBO

poniedziałek

16:30 – 18:00

 

czwartek

17:30 – 19:00

Rafał Palutkiewicz

 

POL

Chór „Arion” powstał w 1965 r. Jest to czterogłosowy chór męski, w którym aktualnie śpiewa 23 mężczyzn. Chór działa w ramach Towarzystwa Śpiewaczego ARION, którego aktualnym prezesem jest Eugeniusz Hyz. Dyrygentem chóru jest Rafał Palutkiewicz. Chór ma bogaty repertuar, w którego skład wchodzą zarówno pieśni cywilne, ludowe, patriotyczne, jak również religijne. Najczęściej utwory wykonywane są a capella. Chór występował także z towarzyszeniem orkiestry dętej, z zespołem smyczkowym oraz z innymi chórami w ramach podejmowanych działań kulturalnych, mających na celu popularyzowanie śpiewu, udział w koncertach, oprawach mszy, oprawach uroczystości, udział w koncertach charytatywnych. Panowie na swoim koncie mają wiele koncertów w całym kraju. Występowali min. w Filharmonii Poznańskiej, czy w Sali Kongresowej w Warszawie. Ponadto mogą pochwalić się również koncertami za granicą- na Litwie, Białorusi, Słowacji czy Ukrainie. Chór wielokrotnie zdobywał nagrody na lokalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Jest najdłużej działającym chórem w Świdniku.

ENG

The "Arion" choir was established in 1965. It is a four-voice men's choir in which 23 men currently sing. The choir operates within the ARION Singing Society, whose current president is Eugeniusz Hyz. The choir's conductor is Rafał Palutkiewicz. The choir has a rich repertoire, which includes civil, folk, patriotic and religious songs. Most often, the songs are performed a cappella. The choir also performed with the accompaniment of a brass band, a string band and other choirs as part of cultural activities aimed at popularizing singing, participation in concerts, masses, celebrations, and charity concerts. The gentlemen have performed many concerts all over the country. They performed, among others: at the Poznań Philharmonic or in the Congress Hall in Warsaw. Moreover, they can also boast of concerts abroad - in Lithuania, Belarus, Slovakia and Ukraine. The choir has won numerous awards at local and national reviews and festivals. It is the longest operating choir in Świdnik.

FRA

Le Chœur Arion a été formé en 1965. Il s’agit d’un chœur d’hommes à quatre voix regroupant 23 choristes. Le chœur fonctionne dans le cadre de l’Association des Chanteurs ARION, dont le président actuel est M. Eugeniusz Hyz. Le chef de chœur est Rafał Palutkiewicz. La chorale a un riche répertoire comprenant aussi bien des chants folkloriques, patriotiques, profanes que des chants religieux. Principalement, les parties vocales sont chantées a capella. La chorale s’est également produite avec l’accompagnement d’une fanfare, d’un orchestre à cordes et d’autres chorales dans le cadre d’activités culturelles visant à populariser le chant, la participation à des concerts, des messes, des célébrations et des concerts de charité. Notre chorale a donné de nombreux concerts dans toute la Pologne, par exemple à l’Orchestre Philharmonique de Poznań ou au Palais des Congrès de Varsovie. Nos choristes peuvent également se vanter de donner des concerts à l’étranger – en Lituanie, en Biélorussie, en Slovaquie et en Ukraine. Le chœur a remporté de nombreux prix lors de revues et de festivals locaux et nationaux. Nous sommes la plus ancienne chorale de Świdnik.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące Chóru Męskiego ARION publikowane są w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Chóru na FB – Chór Męski ARION w Świdniku

Prezes Towarzystwa Śpiewaczego ARION – Eugeniusz HYZ tel. 532 482 380 Z-ca Prezesa – Marek ZIELIŃSKI tel. 501 386 774 FB i Mesanger - Chór Męski ARION w Świdniku mail: e.hyz@op.pl Siedziba: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku , Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

Galeria zdjęć:

Skip to content