Helicopters Brass Orchestra

Harmonogram:

Helicopters Brass Orchestra

środa – pracowania wokalna HBO

16:30 - 20:00

Rafał Maruszak

Dyrygent Helicopters Brass Orchestra

tel. 508 240 297

 

Karol Dziubak 

Prezes/dyrygent Helicopter Brass Orchestra

tel. 505 090 538

helicoptersbrass@wp.pl

  • HISTORIA

Jej początki sięgają 1952 roku, kiedy to przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
w Świdniku utworzono Zakładową Orkiestrę Dętą (pierwsza nazwa: Orkiestra Dęta WSK Świdnik). Orkiestra jest dziś najstarszym zespołem artystycznym miasta Świdnika, zespołem, który towarzyszył powstaniu i rozwojowi miasta oraz wszystkim najważniejszym wydarzeniom życia kulturalnego i społecznego.

Etapem przełomowym w historii orkiestry był rok 1971. W tym roku dyrygentem orkiestry został Henryk Maruszak. Pod jego kierownictwem orkiestra dojrzała i okrzepła, odchodząc z typowo marszowej stylistyki ku koncertowej (a la big band) o czym świadczy najlepiej aktualny repertuar zespołu.

Od 1992 roku  orkiestra występuje pod nazwą aktualną Helicopters Brass Orchestra
(HBO) i organizacyjnie prowadzona jest przez Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiej Orkiestry Dętej. Wspomniane Towarzystwo, powstało 3 czerwca 1992 roku, dla utrzymania przy życiu działalności HBO po zaprzestaniu finansowania jej przez WSK – PZL Świdnik S.A.
Przy ścisłej, wieloletniej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku stara się zabiegać o środki finansowe na działalność, dalszy rozwój i pielęgnowanie ponad 60 letniej tradycji orkiestry. Aktualnie Prezesem Towarzystwa jest Pan Karol Dziubak.

 

 

  • O ZESPOLE

Od prawie 70 lat towarzyszy mieszkańcom Świdnika w czasie najważniejszych świąt i uroczystości. Obok śmigłowca jest symbolem miasta, znanym w kraju i za granicą. Starsza niż miasto Świdnik, ale nadal chętnie słuchana i wysoko oceniana przez publiczność i krytyków muzycznych. Wielokrotnie nagradzana na polskich oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach.

Od samego początku istnienia orkiestra miała wielu dyrygentów. W 1971 roku  funkcję dyrygenta obejmuje Pan Henryk Maruszak. Przez 45 lat kierowania orkiestrą, Henryk Maruszak stworzył z niej zespół grający różnorodne utwory, od kompozycji epoki renesansu, przez muzykę klasyczną, standardy jazzowe, muzykę filmową, aż po najnowsze przeboje taneczne.

 

Od 2015 roku dyrygentem HBO jest Rafał Maruszak. Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie i pierwszy puzonista Orkiestry Wojskowej w Lublinie.

Helicopters Brass Orchestra składa się obecnie z około 40 muzyków. Obok grających amatorów, są muzycy profesjonalni, na co dzień związani z filharmonią, teatrem muzycznym i szkołami muzycznymi. Cenią sobie możliwość pracy w zespole oraz możliwość grania innej muzyki, niż ta wykonywana zawodowo. Świdnicka orkiestra jest chyba jedyna w regionie, gdzie przy jednym pulpicie grają profesor i uczeń, bo Henryk Maruszak jak i Rafał Maruszak ogromną uwagę przywiązują do kształcenia młodzieży, stworzenia młodym ludziom szansy na zaistnienie w orkiestrze. 

W 2012 roku orkiestra obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej okazji, w studiu Polskiego Radia w Lublinie, nagrana została płyta kompaktowa. Jest jedną z dwóch płyt na których można posłuchać przebojów światowej muzyki rozrywkowej.

Rok 2022 kończy już 7 dekadę działania orkiestry która, wciąż aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta wspierana przez Miejski Ośrodek Kultury i władze miasta Świdnik.

O randze zespołu świadczy powiększające się grono wielbicieli, coroczne zaproszenia od organizatorów festiwali w całej Europie i naturalnie liczne laury, zdobywane na znaczących imprezach muzycznych w kraju i za granicą. Przyznany orkiestrze Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki jest dowodem uznania za wielokrotne zwycięstwa w konkursach i festiwalach orkiestr dętych, m.in. w Poznaniu, Biłgoraju, Kolbuszowej, Rastede i Husum (Niemcy), Wilnie (Litwa), Debreczynie, Szombathely i Koeszeg (Węgry).

Orkiestra koncertowała również w Czechach i na Białorusi, a w roku 2000 uczestniczyła w EXPO 2000 w Hannowerze. Brała udział w programach telewizyjnych.

Przebogaty repertuar jakim HBO dysponuje dzisiaj, pozwala jej zaspokoić rozmaite gusta muzyczne i czyni z niej zespół „na każdą okazję”. Stąd też orkiestra koncertowała „ w salonach muzycznych” (filharmonia, teatr muzyczny),  jak też na piknikach i festynach. Tradycyjnie już zapewnia oprawę muzyczną na licznych uroczystościach kościelnych.

Galeria zdjęć:

Skip to content