Mania Śpiewania

Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach wokalnych.
Zajęcia obejmują poznawanie piosenek o różnorodnej tematyce oraz przygotowanie z zakresu emisji głosu. Na zajęciach w miłej i przyjaznej atmosferze zachęcamy do wspólnego śpiewu i doskonalenia umiejętności wokalnych.

Wtorek:
godz. 17.15 - 18.15 - grupa do 5 lat

godz. 18.20- 19.20 - grupa od 6 lat  

Studio muzyczne 0/24.

Instruktor - Ewa Kondrat - absolwentka kierunku wychowanie muzyczne UMCS Lublin, skrzypaczka, nauczyciel dyplomowany. Od wielu lat pracująca z dziećmi i młodzieżą. Kwalifikacje stale podnosi poprzez udział w warsztatach i szkoleniach. Jej uczniowie często biorą udział w konkursach odnosząc liczne sukcesy. W swojej pracy skupia się nad emisją głosu, kształceniem muzykalności i wrażliwości na piękno muzyki.