Plastyka Sensoryczna

Środa:
15:30-16:15 Grupa I (4-6 lat)
16:25-17:10 Grupa II (6-8 lat)

Pracownia: 0/21


Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Odbywają się raz w tygodniu w grupach 6-12 osobowych z podziałem na grupy wiekowe (4-6) (6-8) i trwają 1,5 godziny.

 

Program obejmuje m. in. :

• Zabawy z różnymi masami plastycznymi (solna, porcelanowa, piankowa),

• Tworzenie ścieżek sensorycznych

• Wykonywanie prac z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz materiałów naturalnych

• Malowanie rękami

• Czerpanie papieru

 

Główne cele programu to:

• Stymulacja wszystkich zmysłów

• Rozwijanie zdolności manualnych

• Pobudzanie wyobraźni

Pani Małgorzata Strzelec skończyła Wydział Artystyczny UMCS oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest osobą kreatywną, lubianą przez dzieci i posiadającą bogate doświadczenie w pracy z nimi.

Kilka zdań od prowadzącej:

Podczas mojej dotychczasowej pracy z dziećmi nabrałam przekonania, że uczniowie najchętniej realizują się w trakcie działalności plastycznej, która pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijając, pomysłowość i wiarę w swoje możliwości.

  • Mieszkańcy Świdnika: 70 zł
  • Pozostali: 80 zł