Plastyka Sensoryczna

Harmonogram:

Plastyka sensoryczna

poniedziałek – pracownia sensoryczna 0/18

16:45 – 17:30 -  (grupa III - 4-7 lat)


środa – pracownia sensoryczna 0/18

16:45 – 17:30 -  (grupa I - 4-7 lat)

17:35 – 18:20 - grupa II - 4-7 lat))


Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Odbywają się raz w tygodniu w grupach 6-12 osobowych z podziałem na grupy wiekowe (4-6) (6-8) i trwają 1,5 godziny.

 

Program obejmuje m. in. :

• Zabawy z różnymi masami plastycznymi (solna, porcelanowa, piankowa),

• Tworzenie ścieżek sensorycznych

• Wykonywanie prac z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz materiałów naturalnych

• Malowanie rękami

• Czerpanie papieru

 

Główne cele programu to:

• Stymulacja wszystkich zmysłów

• Rozwijanie zdolności manualnych

• Pobudzanie wyobraźni

Pani Małgorzata Strzelec skończyła Wydział Artystyczny UMCS oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Jest osobą kreatywną, lubianą przez dzieci i posiadającą bogate doświadczenie w pracy z nimi.

Kilka zdań od prowadzącej:

Podczas mojej dotychczasowej pracy z dziećmi nabrałam przekonania, że uczniowie najchętniej realizują się w trakcie działalności plastycznej, która pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijając, pomysłowość i wiarę w swoje możliwości.

  • Mieszkańcy Świdnika: 70 zł
  • Pozostali: 80 zł