Podsumujmy „Buty”

post
data publikacji: 15 listopada 2017

23.11.2017

godz. 13:00

Organizator:

Impreza podsumowująca realizację projektu „Nasze siedmiomilowe buty”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu – Infrastruktura domów kultury.
Projekt ten zakładał zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie animacji i edukacji kulturalnej i stanowił ogromny krok w rozwoju naszego ośrodka.
Dzięki zakupionemu sprzętowi, wśród którego znajduje się mi.in – scena modułowa, zestaw multimedialny w postaci projektora i ekranu, fortepian elektroniczny Yamaha, samochód dostawczy, zestaw oświetleniowy, mamy niewątpliwie szansę na zwiększenie ilości organizowanych wydarzeń i ich realizację na wyższym poziomie, a także wprowadzenie nowych form tych przedsięwzięć.
Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany film prezentujący realizację projektu, wystąpią zespoły działające w MOK oraz zostaną przyznane Nagrody Artystyczne Burmistrza.