Powiatowy Konkurs Oratorski “Idącym w Przyszłość”

post
data publikacji: 15 marca 2021

13.06.2021

godz. 17:00

Organizator:

12 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie online jurorów konkursu w składzie:

 • Barbara Oratowska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie,
 • Dorota Kubacka, historyk sztuki, kurator wystaw MNwL
 • ks. Wojciech Zasada, kapelan szpitalny SPZOZ w Świdniku
 • Ewa Jaśkowiak, Kierownik MOK Świdnik,

którzy ocenili dobór tekstów i ich interpretację, poprawność mówienia oraz ogólne wrażenie artystyczne.


Decyzją jurorów wyróżnienia otrzymują:
I. miejsce (ex aequo)

 • Antola Sadło, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • Stanisław Jankowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

II. miejsce

 • Dorota Gutowska, ZS Nr 1. Internat PCEZ w Świdniku

III. miejsce (ex aequo)

 • Julia Piekaruś, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • Marta Voitovych, Internat PCEZ w Świdniku

Wyróżnienia otrzymują:

 • Jakub Bobiński, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
 • Natalia Kusy, SP7 im. Armii Krajowej w Świdniku
 • Jakub Machnikowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
 • Adrian Piotrowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i przygotowanie wystąpień. Dziękujemy jurorom za wsparcie konkursu.
Impreza odbyła się przy współudziale Gminy Miejskiej Świdnik, Powiatu Świdnickiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, a także Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

Koncert Laureatów oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej Gali w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowanej na dzień 13 czerwca 2021 r. o godz. 17.00


Termin składania lub nadsyłania zgłoszeń (z dołączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku) w formie przesyłki listowej albo skanu upływa z dniem 31 marca 2021 r.

 Nie będzie osobistej prezentacji wybranych tekstów. Uczestnicy proszeni są o udostępnienie nagrań wystąpienia w formie filmu w jednym z popularnych formatów – MP4, MPEG-4, AVI lub MOV. Linki  do udostępnionych nagrań należy przesłać na adres organizatora:
 dzieci@bibliotekaswidnik.pl do dnia 7 kwietnia 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 kwietnia na stronie organizatora i współorganizatorów.

Koncert Laureatów oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej Gali w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowanej na dzień 13 czerwca 2021 r. o godz. 17.00

Przepraszamy za dokonane zmiany spowodowane zaostrzeniem rygorów sanitarnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału Konkursie.


 Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego.     

Celem konkursu jest szerzenie kultury słowa, uwrażliwienie  na piękno ojczystego języka oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży najnowszą historią Polski . Zachęcamy także do popularyzowania działalności społecznej i nauczania wielkiego męża stanu – Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bł. Stanisława Starowieyskiego. A także propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i życia bez przemocy oraz przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Konkurs jest  także dobrym sposobem na odkrywanie i  promowanie młodych talentów.

Kartę zgłoszenia należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 22.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego) w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej im. A. Kamieńskiej w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik. 

W razie przesyłki listowej na kopercie należy dopisać:  „Oddział dla dzieci”.

W przypadku formy on-line pliki z nagraniem audio lub video przesłać na adres:  dzieci@bibliotekaswidnik.pl

 • avatar

  […] Szczegółowe informacje dostępne na stronach Konkurs oratorski “Idącym w przyszłość” (bibliotekaswidnik.pl) i Powiatowy Konkurs Oratorski „Idącym w Przyszłość” | Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku (mo… […]

Comments are closed.