Konkurs „Przyłapani na czytaniu”

post
data publikacji: 18 maja 2021

14.05.2021

godz. 09:00

Organizator:

Świdnicka biblioteka ogłasza 2. edycję konkursu „Przyłapani na czytaniu”.

Regulamin:

1) Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” organizowany jest w Tygodniu Bibliotek 2021r., przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

2) Celem konkursu jest popularyzacja książek i czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób.

3) Konkurs skierowany jest do wszystkich użytkowników biblioteki, niezależnie od wieku.

4) Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” trwa w dniach 14-28 maja 2021r.

5) Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić fotografię w dowolnym miejscu: w domu, w fotelu, łóżku, w ogrodzie, parku, na balkonie, na ławce itp. mogą być to także same książki/ audiobooki w dowolnej aranżacji (zdjęcia można wykonać dowolnym urządzeniem: telefon, tablet, aparat).

6) Fotografia konkursowa ma pokazać: czytelnika w miejscu, gdzie najbardziej lubi czytać, lub rodzinę, z którą razem spędza czas przy czytaniu, lub książki, które czyta.

7) Fotografię należy wysłać na adres wypozyczalnia@bibliotekaswidnik.pl w temacie wiadomości należy wpisać: konkurs fotograficzny, w treści bardzo krótko opisać fotografię i napisać kontakt do siebie (imię, nazwisko, telefon).

8) Wyniki zostaną ogłoszone 7 czerwca 2021 na Facebooku i stronie internetowej M-PBP w Świdniku.

9) Nagrodzone zostaną 3 najlepsze fotografie (wyłonione przez komisję konkursową składającą się z pracowników M-PBP w Świdniku).

10) Nagrodami w konkursie są książki, gadżety i słodycze.

11) Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (w zakresie imienia, nazwiska, e-maila i wizerunku) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. konkursu zgodnie z jego regulaminem.

12) W przypadku gdy dziecko zostanie laureatem Konkursu, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na upublicznienie przez M-PBP w Świdniku danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu konkursowym, w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.

13) Uczestnik konkursu oświadcza, że został poinformowany, że: administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku (info@bibliotekaswidnik.pl) z siedzibą przy ul Niepodległości 13, 21-040 Świdnik. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem: iod-j@e-swidnik.pl.

14) Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia jest jego autorstwa.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dostępna na stronie internetowej biblioteki.

 

Skip to content