Mali Kinomani

post
data publikacji: 12 kwietnia 2022

22.04.2022

MediaStrefa MPBP w Świdniku

godz. 09:00

biw
Organizator: Biblioteka

Opis wydarzenia: Klub Filmowy ,,Mali Kinomanii” skierowany jest do dzieci powyżej 4 roku życia. Idea jaka mu przyświeca to udostępnianie dzieciom wartościowych filmów/animacji, które wyróżniają  się walorami edukacyjnymi, artystycznymi  oraz produkcyjnymi. Działalność Klubu to także kształcenie umiejętności oceny postaw bohaterów przedstawianych produkcji, wyrażania własnych opinii i poglądów oraz nauka kreatywnej dyskusji. Klub działający przy bibliotece to niewątpliwa zachęta do korzystania z oferty placówki oraz przedstawienie najmłodszym biblioteki z innej, bardziej atrakcyjnej strony.

Zapraszamy do współpracy nauczycieli.

Więcej informacji pod nr tel.: 81 751 28 04 (wew.) 24

 

Adres e-mail: mediastrefa@bibliotekaswidnik.pl

 

Telefon kontaktowy: 81 751 28 04