Nieugięta

post
autor: sh data publikacji: 19 czerwca 2017 kategoria: 2017 Archiwum SH

10 czerwca przypadała 28 rocznica śmierci Janiny Cel – „Niusi” – żołnierza, sanitariuszki, łączniczki.
Janina Kuligowska urodziła się 7 grudnia 1924 roku w Bełżycach. Ukończyła szkołę powszechną i gimnazjum na tajnych kompletach w 1944 roku, zdając tzw. małą maturę. W czasie wojny pracowała jako sprzedawczyni w sklepie w Bełżycach.
W oddziałach partyzanckich AK od 1942 roku, a następnie w oddziałach samoobrony AK, ROAK i WiN, pod dowództwem kpt. Stanisława Łukasika ps. Ryś – w zgrupowaniu cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Przez kilka miesięcy, w roku 1944, była przewodniczącą Wojskowej Służby Kobiet w Bełżycach.

Została aresztowana 8 listopada 1946 roku przez grupę operacyjną PUBP i osadzona na Zamku Lubelskim. Po trzech miesiącach ciężkiego śledztwa – w pomieszczeniach PUBP „Pod Zegarem” – sporządzono akt oskarżenia. Dnia 28 lutego 1947 roku podjęto postanowienie o zastosowaniu wobec niej amnestii, dzięki czemu 1 marca 1947 roku została zwolniona z więzienia. Po wyjściu na wolność, wiosną 1947 roku, podjęła na nowo działalność konspiracyjną w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, będąc łączniczką „Zapory” i „Rysia”, do chwili ponownego aresztowania, którego okoliczności do dziś nie są znane.
Zamężna, od 13 czerwca 1949 roku, ze Stefanem Celem (urodzony 15 listopada 1909 roku w Skarżysku Kamiennej, zmarł 2 lutego 1981 roku w Świdniku), który służył w elitarnym Korpusie Ochrony Pogranicza w Krasnym (wtedy woj. wileńskie), jako zastępca dowódcy strażnicy. Od 1940 do 1950 roku mieszkał w Bełżycach i pracował jako kierownik posterunku energetycznego. Początkowo małżonkowie mieszkali w Bełżycach, następnie przenieśli się do Poniatowej, a w końcu do Świdnika.

Na początku lat 80. Janina Cel wraz z Zofią Mordyńską-Nowak zaangażowały się w akcję kolportażową materiałów i sprzedaż znaczków Solidarności. W 1987 roku, otrzymała od władz PRL odznaczenie (Medal Zwycięstwa i Wolności 1945) za walkę w szeregach AK. Służbę w WiN przemilczano.

Zmarła 10 czerwca 1989 roku. Pochowana jest w grobie rodzinnym wraz z mężem, na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Źródło: www.historia.swidnik.net
Zdjęcie: Strefa Historii

Skip to content