Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

post
data publikacji: 08 września 2021

27.09.2021

Plac Konstytucji 3 Maja

godz. 18:00

Organizator: Urząd Miasta

27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne (PPP) to tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Były systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR. Początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK. Polskie Państwo Podziemne istniało do 1 lipca 1945 r. Było niepowtarzalnym fenomenem w Europie, nie tylko dzięki  Polakom, ale także doskonałej samoorganizacji, która dowodzi, że nasz naród chce i potrafi być dobrym gospodarzem we własnym kraju, nawet w najtrudniejszych warunkach. Z tej okazji zostaną złożone kwiaty przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na Placu Konstytucji 3 Maja. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Świdnika do udziału w wydarzeniu.

Skip to content