Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

post
data publikacji: 19 maja 2017

28.02.2016

godz. 10:00

Organizator:

PONIEDZIAŁEK 28.02

10.00 Zawody Strzeleckie (Lublin, Nałęczowska 25)

12:00 Bieg Wilczym Tropem

WTOREK 01.03
18.00 Msza św. w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
Uroczyste obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych oraz ofiar stalinizmu w Polsce.
19.00 – 19.30 Uroczyste zapalenie zniczy na placu Konstytucji 3 maja

ŚRODA 02.03
10.00 „Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”
wycieczka dla młodzieży szkolnej

CZWARTEK 03.03
11.00/13.00 koncert TADEK
(sala kameralna Centrum Kultury)
Tadeusz „Tadek” Polkowski, krakowski raper znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów z formacją Firma, której jest współzałożycielem. Od 2011 roku tworzy patriotyczny rap. W swoich utworach ukazuje polską historię i tożsamość. Artysta opowiada, m.in. o polskich bohaterach, takich jak rotmistrz Witold Pilecki czy generał Emil Fieldorf „Nil”. W Świdniku zaprezentuje twórczość z ostatnich płyt.
17.00 Wykład prof. Mieczysława Ryby
(Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna)

PIĄTEK 04.03
10.00 Lekcja historii z kombatantem Maksymilianem Jaroszem
(sala kameralna Centrum Kultury)

SOBOTA, NIEDZIELA 05 – 06.03
9.00 Zawody Strzeleckie
(Lublin, ul. Gospodarcza 27)

ŚRODA 09.03
16.00 Wernisaż wystawy „Niezłomni”
(Strefa Historii, ul. Wyszyńskiego 17, Galeria Venus II piętro)
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. „Nie­złomni”, przygotowanej we współpracy ze Stowarzysze­niem Dzieci Żołnierzy Wyklę­tych w Lublinie. Celem eks­pozycji jest uczczenie pamię­ci tych, których działalność na Lubelszczyźnie w latach 1944 – 1963 przez pół wieku była tematem tabu. Mieszkańców m.in.: Lublina, pobliskich Beł­życ, Minkowic, Kozic Górnych oraz Świdnika, którzy po za­kończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, rozpoczy­nając walkę o niepodległość z nowym, sowieckim okupan­tem. Wystawa przedstawia fo­tografie, osobiste pamiątki, li­sty i dokumenty, które oca­lały w rodzinnych archiwach Niezłomnych: Józefa Fran­czaka ps. „Lalek”, Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, Jani­ny Kuligowskiej-Cel ps. „Niu­sia”, „Wiąz”, Stefanii i Władysła­wa Zarzyckich, Mariana Ada­ma Suszka ps. „Cichy”, „Lesz­czyna”, „Kim” oraz Zbigniewa Wrońskiego ps. „Marynarz”. Program: godz. 16.00 – otwarcie wysta­wy „Niezłomni”; godz. 16.30 – pokaz reportażu „Urodzona na Zamku”, reż. Bogumił Ra­wicz; godz. 17.00 – spotkanie z Magdaleną Zarzycką-Redwan. Wstęp wolny.

 

Skip to content