Ojcowie Niepodległości

post
autor: sh data publikacji: 05 kwietnia 2018 kategoria: 2018 Archiwum SH

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości.
Był wśród nich artysta, byli dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Tak o wystawie pt. “Ojcowie Niepodległości”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, piszą jej autorzy. Można ją obejrzeć w holu kina Lot do końca kwietnia.

Warto dodać, że gościmy ją jako pierwsi w regionie. Zapraszamy.

Skip to content