Otwarte zajęcia Pracowni Modeli Kartonowych

post
data publikacji: 15 maja 2017

02.02.2015

godz. 11:00

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zaprasza do udziału w otwartych zajęciach Pracowni Modeli Kartonowych, od 2 do 13 lutego od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00. Zajęcia poprowadzi Andrzej Galiński – absolwent Technikum Mechanicznego w Świdniku. Inicjator powstania Pracowni Modeli Kartonowych utworzonej w grudniu 2000 r. Zdobywca wielu czołowych nagród i wyróżnień w konkursach modelarskich o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1998 r. posiada uprawnienia sędziego modelarstwa kartonowego i plastikowego. Laureat nagrody artystycznej Burmistrza Miasta Świdnik  w  dniu 27 czerwca 1999 r. przyznanej za wieloletnią aktywność na rzecz rozwoju i upowszechniania modelarstwa w naszym mieście, sukcesy w wielu konkursach i zawodach modeli kartonowych oraz kontynuację przeszło pięćdziesięcioletniej tradycji modelarstwa polskiego.