„Promocja książki „Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych” Mariana Sławińskiego”

post
data publikacji: 17 stycznia 2024

23.01.2024

galeria biblioteki

godz. 17:00

nie
Organizator: Biblioteka

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Marianem Sławińskim promujące jego książkę pt „Badanie wybranych wypadków lotniczych”.

Publikacja poświęcona zagadnieniom wypadków lotniczych, napisana przez eksperta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w badaniu wypadków. Jest to pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku, bogato ilustrowana (ponad 770 zdjęć i rysunków, wiele unikalnych, sporo udostępnionych dzięki zgodom prokuratur i sądów, a także innych instytucji i osób).

Podręcznik „Badanie Wybranych Wypadków Lotniczych” został przygotowany w formie antologii, jako pomoc merytoryczna na poziomie ogólnym dla specjalistów różnych dziedzin lotnictwa cywilnego i studentów kierunków lotniczych. Przedstawiono w nim m.in. podstawy prawne i krótki komentarz do zaistniałych w rzeczywistości, zanonimizowanych, wybranych wypadków lotniczych. W wybranych rozdziałach opisano w sposób ogólny metodykę oraz technikę ich badania.

Opracowanie to wykonano z uwzględnieniem przepisów dotyczących badania wypadków lotniczych, standardów zalecanej praktyki i wiedzy specjalistycznej mającej zastosowanie w tej dziedzinie. W treści przedstawiono także wątek dotyczący uzyskania, utrzymania i rozwoju kwalifikacji eksperckich. Wybrane rozdziały zawierają także informacje dla osób początkujących w branży lotniczej, przydatne w zrozumieniu przedstawionych przykładów, przyswojeniu terminologii, zrozumieniu warunków oraz identyfikacji specyficznych cech środowiska, w którym one zaistniały.

Jedynym celem przygotowania tego podręcznika-antologii jest przedstawienie zebranego materiału środowisku lotniczemu, w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego przez:

  • wskazanie okoliczności, przyczyn i skutków zaistniałych wybranych zdarzeń;
  • zapobieganie poprzez edukację zaistnieniu podobnych zdarzeń w przyszłości;
  • pobudzenie świadomości na temat wagi bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;
  • upowszechnianie w środowisku lotniczym (także w obszarze szkolenia) informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

O Autorze:

Marian Sławiński – inżynier lotniczy, absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – specjalność lotnictwo, specjalizacja silniki lotnicze – 1976 r. Inżynier Europejski (Eur.Ing.) FEANI, Bruksela – 1998 r.

Funkcje pełnione w przeszłości: wieloletni członek zwyczajny Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Badania Bezpieczeństwa Lotniczego – International Society of Air Safety Investigators (ISASI) – Sterling USA – 1996-2020 oraz European Society of Air Safety Investigators (ESASI). Reprezentant PAZP w Flight Safety Foundation. Wieloletni ekspert Zakładowej i Okręgowej, później Głównej, następnie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 1983-2018.  Bierze udział w badaniu, opiniowaniu, przygotowaniu ekspertyz oraz pracuje jako konsultant procesu opiniowania wypadków i zdarzeń lotniczych w Polsce i za granicą.

Biegły sądowy w zakresie lotnictwa o specjalnościach:

  • o ekspertyzy i badania wypadków lotniczych;
  • o wyceny statków powietrznych, ich składników oraz urządzeń lotniczych i lotniskowych;\
  • o systemów zarządzania bezpieczeństwem, planów awaryjnych i zarządzania kryzysowego;
  • o oceny pracochłonności, jakości i aspektów bezpieczeństwa prac związanych z budową, naprawą i/lub obsługą techniczną statków powietrznych;
  • o usuwania unieruchomionych statków powietrznych – warunków, technologii, zasobów i wyposażenia, oceny pracochłonności, aspektów jakości i bezpieczeństwa.

Adres e-mail: wypozyczalnia@bibliotekaswidnik.pl

Telefon kontaktowy: 512777553

Skip to content