Świdnicki „Grot”

post
autor: sh data publikacji: 19 czerwca 2017 kategoria: 2017 Archiwum SH

2 czerwca 1989 roku ukazał się ostatni podziemny, 155 numer pisma związku zawodowego „Solidarność” WSK PZL Świdnik – „Grot”.
Pismo wydawano od 1980 roku. Początkowo przez Zakładowy Komitet Założycielski (od XI 1980), a następnie kolejno przez: Zakładową Komisję Związkową (od V 1981), podziemną Zastępczą KZ (od 1982). Wielokrotnie zmieniało tytuł: nr. 1-15 (XI 1980 – II 1981) „Pismo Związkowe”, nr. 16-40 (II-XI 1981) „Biuletyn Związkowy”, nr. 41-43 (XI-XII 1981) „Grot. Gazetka Zakładowa” . Do 13 XII 1981 ukazało się 45 nr., w tym 2 specjalne – na Dzień Kobiet i na 1. rocznicę Sierpnia ’80. Od I 1982 wznowiono wydawanie pisma z nowym tytułem: „Grot. Biuletyn Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”.
Początkowo drukowano „Grota” na dwóch powielaczach przekazanych Andrzejowi Sokołowskiemu przez Norberta Wojciechowskiego z poligrafii KUL, a przywiezione do Świdnika przez Bogdana Pawłowskiego i Pawła Frąka. Potem druk odbywał się przez pewien czas na maszynach regionu, a następnie ponownie w Świdniku.
W składzie redakcji w różnych okresach byli: Alfred Bondos (do 13 XII 1981, redaktor prowadzący), Zygmunt Karwowski, Zbigniew Kalinowski, Zenon Księski, Joanna Zielińska, Eugeniusz Popkiewicz. Po 13 grudnia 1981 roku, redaktorem pisma był dłuższy czas Cezary Listowski, od 1985 r. – Kazimierz Bachanek. Teksty pisywali też: Andrzej Sokołowski i Alfred Bondos. Drukiem zajmowali się w różnych okresach: Kazimierz Pierzchała, małżeństwo Radomskich, Zbigniew Kursa, Andrzej Sokołowski, Edward Prażmo, Mirosław Kaczan, Tomasz Kasperski, Marek Brzozowski, Andrzej Borys, Stanisław Wiejak, Waldemar Karczmarczyk. Tekst na kliszach do powielacza pisała m.in. Maria Kwiecińska. Za kolportaż odpowiadali w różnych okresach: Adam Oleszek, Bolesław Karczmarczyk, Sławomir Łuczak, Marian Król, Ryszard Pasek.
Od X 1989 wydawanie pisma kontynuowano legalnie.

Źródło: www.encysol.pl, www.historia.swidnik.net
Zdjęcia: Strefa Historii

Skip to content