Kalendaria

Teatr Puk Puk

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.04.1997r.

Kino „Lot” w Świdniku

Rejonowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Matka” i „Skinopas” – nagroda: puchar przechodni oraz nominacja do XIX „Sceny Młodych” - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych w Lublinie.

26.04.1997r.

Centrum Kultury w Lublinie

XIX „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – prezentacja widowiska „Matka”.

08.06.1997r.

Artystyczna świetlica środowiskowa w Świdniku

Spotkanie z Teatrem – prezentacja widowiska „Matka” i „Skinopas”.

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

20.01.1998r.

Artystyczna świetlica środowiskowa w Świdniku

Udział w warsztatach teatralnych i muzycznych, prowadzonych przez Wojciecha Dobrowolskiego i Andrzeja Sara.

14.02.1998r.

Artystyczna świetlica środowiskowa w Świdniku

Udział w warsztatach z kultury żywego słowa i warsztatach muzycznych, prowadzonych przez Halinę Tomaszewską i Andrzeja Sara.

13.03.1998r.

Artystyczna świetlica środowiskowa w Świdniku

Udział zespołu w konsultacjach teatralnych z Andrzejem Ejsmundem – plastykiem, lalkarzem, scenografem.

17.04.1998r.

Kino „Lot” w Świdniku

Udział zespołu w V Rejonowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Kwiat paproci” – nagroda i puchar przechodni - nominacja do XX „Sceny Młodych” - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych.

26.04.1998r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział zespołu w XX „Scenie Młodych” – Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych – prezentacja widowiska „Kwiat paproci ” - wyróżnienie za wyraziste lalki i trafną animację.

22.05.1998r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Prowadzenie Przeglądu Piosenki Dziecięcej.

28 - 31.05.1998r.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Udział zespołu XXX Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy w charakterze obserwatorów.

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

16.04.1999r.

Kino „Lot” w Świdniku

Udział zespołu w VI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Pan Bałagan” – nagroda: puchar i  nominacja do XXI „Sceny Młodych” w Lublinie – Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych.

26.04.1999r.

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku

Występ gościnny w ramach imprezy „Błazenady” – prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

27-30.04.1999r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział zespołu w XXI „Scenie Młodych” – Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych – prezentacja widowiska „Pan Bałagan” - nominacja do udziału w XXXI Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy.

27-30.05.1999r.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Udział zespołu XXXI Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy – prezentacja widowiska „Pan Bałagan”, nagroda za debiut, nagroda dla Katarzyny Dec za poszukiwanie własnej drogi teatralnej.

06.2009r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja widowiska „Pan Bałagan” dla uczniów SP 7 oraz kl. If z I LO w Świdniku.

16.06.1999r.

Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach

Prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

23.10.1999r.

Gminno – Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną. Prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

23.10.1999r.

Gminno-Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Udział zespołu w Piotrowickich Spotkaniach z Talią i Melpomeną – prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

12.11.1999r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

Udział zespołu w II Jesiennych Spotkaniach Teatralnych - udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Iwonę Niewczas z WDK w Lublinie i Renatę Konieczną z Klubu Osiedlowego Spółdzielni „Metalowiec” w Kraśniku, prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

13.12.1999r.

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku

Prezentacja warsztatu teatralnego w ramach cyklu „Niedziela z dzieciakiem”.

07.02.2000r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci z miasta podczas akcji  „Zima w mieście”.

07-08.04.2000r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prowadzenie i udział w VII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce” – nagroda: nominacja do XX „Sceny Młodych”- Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych.

13.04.2000r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja widowiska „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce” dla uczniów z SP 7 w Świdniku.

14.04.2000r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział w XXII „Scenie Młodych” – Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych -  prezentacja widowiska „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce” – wyróżnienie za oryginalność tematu i formy przedstawienia „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce”, nominacja do XXXII Ogólnopolskich Puławskich   Spotkań Lalkarzy.

25-28.05.2000r.

Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Udział w XXXII Ogólnopolskich Puławskich  Spotkaniach Lalkarzy –  prezentacja widowiska „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce” – nagroda za ciekawy scenariusz.

05.2000r.

Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie

Zwiedzanie pracowni plastycznej, oglądanie lalek, rozmowa z twórca lalek teatralnych P. Marianem Miką.

10.06.2000r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

 Prezentacja widowiska „Bajka o niezbyt szczupłej księżniczce” dla uczniów SP 5 w Świdniku.

grupa dziecięca (najmłodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

12-13.04.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

17.05.2002r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Przegląd Piosenki Dziecięcej - prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

24.05.2002r.

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Świdniku

Udział teatru w Forum Młodych organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Świdniku - prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

grupa dziecięca (młodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.10.2001r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Udział teatru w podsumowaniu konkursu fotograficznego - prezentacja montażu słowno– muzycznego „Jesień”.

17.05.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych  w charakterze obserwatorów.

19.04.2002r.

Centrum Kultury w Lublinie

 XXIV „Scena Młodych”  - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych udział w charakterze obserwatorów.

grupa dziecięca (starsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.10.2001r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Udział teatru w podsumowaniu konkursu fotograficznego - oglądanie montażu słowno – muzycznego „Jesień” przygotowanego przez Teatru Puk-Puk (grupę młodszą ).

08.12.2001r.

Ośrodek  Praktyk Teatralnych Gardzienice

Udział w Gardzienickich Spotkaniach Teatralnych w charakterze obserwatorów.

14.12.2001r.

Teatr im H.Ch. Andersena w Lublinie

Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Lalkowych – Betlejem Lubelskie w charakterze obserwatorów - oglądanie spektaklu „ Wertep”.

08.02.2002r.

Radio Lublin

Udział w tworzeniu audycji radiowej poświęconej Astrid Lindgren - czytanie fragmentów książek pisarki.

12-13.04.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – nominacja do IV Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk za spektakl „Rycerze herbu skarpetka”, nominacja do udziału w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Wigraszek 2002” w Suwałkach.

16.04.2002r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Udział w dniu teatralnym X Przeglądu Zespołów Artystycznych „Sezon 2001/2002 - wyróżnienie za widowisko „Rycerze herbu skarpetka”.

19.04.2002r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXIV „Scena Młodych” - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - II nagroda za swobodę sceniczną młodych wykonawców i twórczą inwencje plastyczną w widowisku „Rycerze herbu skarpetka”.

05-08.06.2002r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki  w Suwałkach

Udział teatru w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Wigraszek 2002”– I nagroda za widowisko „Rycerze herbu skarpetka”.

20-23.06.2002r.

Piwnica Teatralna Cieszyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej, Cieszyn

VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży – prezentacja widowiska „Rycerze herbu skarpetka”.

grupa dziecięca (najmłodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

12-13.04.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

17.05.2002r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Przegląd Piosenki Dziecięcej - prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

24.05.2002r.

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Świdniku

Udział teatru w Forum Młodych organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Świdniku - prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

grupa dziecięca (młodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.10.2001r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Udział teatru w podsumowaniu konkursu fotograficznego - prezentacja montażu słowno– muzycznego „Jesień”.

17.05.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych  w charakterze obserwatorów.

19.04.2002r.

Centrum Kultury w Lublinie

 XXIV „Scena Młodych”  - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych udział w charakterze obserwatorów.

grupa dziecięca (starsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.10.2001r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Udział teatru w podsumowaniu konkursu fotograficznego - oglądanie montażu słowno – muzycznego „Jesień” przygotowanego przez Teatru Puk-Puk (grupę młodszą ).

08.12.2001r.

Ośrodek  Praktyk Teatralnych Gardzienice

Udział w Gardzienickich Spotkaniach Teatralnych w charakterze obserwatorów.

14.12.2001r.

Teatr im H.Ch. Andersena w Lublinie

Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Lalkowych – Betlejem Lubelskie w charakterze obserwatorów - oglądanie spektaklu „ Wertep”.

08.02.2002r.

Radio Lublin

Udział w tworzeniu audycji radiowej poświęconej Astrid Lindgren - czytanie fragmentów książek pisarki.

12-13.04.2002r.

Kino „Lot” w Świdniku

IX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – nominacja do IV Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk za spektakl „Rycerze herbu skarpetka”, nominacja do udziału w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Wigraszek 2002” w Suwałkach.

16.04.2002r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Udział w dniu teatralnym X Przeglądu Zespołów Artystycznych „Sezon 2001/2002 - wyróżnienie za widowisko „Rycerze herbu skarpetka”.

19.04.2002r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXIV „Scena Młodych” - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - II nagroda za swobodę sceniczną młodych wykonawców i twórczą inwencje plastyczną w widowisku „Rycerze herbu skarpetka”.

05-08.06.2002r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki  w Suwałkach

Udział teatru w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Wigraszek 2002”– I nagroda za widowisko „Rycerze herbu skarpetka”.

20-23.06.2002r.

Piwnica Teatralna Cieszyńskiego Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej, Cieszyn

VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży – prezentacja widowiska „Rycerze herbu skarpetka”.

 grupa dziecięca (najmłodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

11.06.2003r.

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Zwiedzanie pracowni lalkarskiej.

grupa dziecięca (starsza)

Data

Miejsce

Opis imprezy/osiągnięcia

O8.10.2002r.

 Gminny Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Piotrowickie Spotkania Teatralne z Talią i Melpomeną - prezentacja widowiska „Rycerze herbu skarpetka”.

18.10.2002r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Pokaz spektaklu „Rycerze herbu skarpetka” dla dzieci z terenu miasta.

23.10.2002r.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Udział teatru w IV Wojewódzkim Festiwalu Najciekawszych Widowisk - I nagroda za widowisko „Rycerze herbu skarpetka”.

06-09.03.2003r.

Szkoła Podstawowa w Dominowie

Wyjazd teatru na warsztaty teatralne .Przygotowanie spektaklu „Strych”.

09.04.2003r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXV „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - wyróżnienie za wyrazistość środków wyrazu w spektaklu „Strych”.

11-12.04.2003r.

Kino „Lot” w  Świdniku

X Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych - prezentacja spektaklu „Strych”.

29.04.2003r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Udział w dniu teatralnym XI Przeglądu Zespołów Artystycznych „Sezon 2002-2003” - I nagroda za widowisko „Strych”.

19.05.2003r.

Kino „Lot” w  Świdniku

Prezentacja spektaklu „Strych” dla dzieci z terenu miasta (szkoły podstawowe kl. 1-3, przedszkola).

26.05.2003r.

Szkoła Podstawowa w Dominowie

Prezentacja spektaklu „Strych” dla uczniów szkoły.

01.06.2003r.

Kościół p.w. Świętego Krzyża w Lublinie.

Prezentacja spektaklu „Strych” na festynie z którego dochód przeznaczony został na zorganizowanie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin.

03-06.05.2003r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2003” - prezentacja spektaklu „Strych”.

09.06.2003r.

Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie

Zwiedzanie pracowni lalkarskiej teatru.

grupa dziecięca (młodsza I, II)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

13.02.2004r.

Teatr im H.Ch. Andersena w Lublinie

Oglądanie spektaklu „Hebanowa baśń”, zwiedzanie pracowni lalkarskiej.

16.04.2004r.

Kino „Lot” w Świdniku

XI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – wyróżnienie za widowisko „Malutka czarownica”.

23.04.2004r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVI „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – wyróżnienie za  spektakl „Malutka czarownica”.

19.04.2004r.

Las „Rejkowizna” w Świdniku

Ognisko integracyjne, „Bieg” patrolowy” po lesie.

grupa dziecięca (starsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

07.09.2003r.

Plac przed Urzędem Miejskim

Festyn zorganizowany przez MOK  - pokaz spektaklu „Przygoda piratów” .

05.10.2003r.

Gminno-Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrkowicach

Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną - prezentacja spektaklu „Strych”.

15.11.2003r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

VI Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja spektaklu „Strych”.

13.03.2004r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Prezentacja spektaklu „Leon i kotka” na Turnieju Powiatowym Małego Konkursu Recytatorskiego.

20.03.2004r.

Kawiarnia „Szeroka” przy ul. Grodzkiej w Lublinie

Prezentacja spektaklu „Leon i Kotka” podczas  promocji książki dziennikarki Radia Lublin Grażyny Ruszewskiej pt. „Leon i Kotka”.

16.04.2004r.

Kino „Lot” w Świdniku

XI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja widowiska „Pan Bałagan”.

23.04.2004r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVI „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – I nagroda za oryginalną propozycję sceniczną w konwencji maski w spektaklu „Pan Bałagan”.

13.05.2004r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Pan Bałagan” dla dzieci z terenu miasta Świdnik.

14.05.2004r.

Dom Kultury SM Czechów w Lublinie

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie - prezentacja spektaklu „Pan Bałagan” .

01.04.2004r.

Centrum Kultury w Lublinie

Koncert Laureatów XXI edycji „Sceny Młodych” - prezentacja spektaklu „Pan Bałagan”.

grupa dziecięca (starsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

04.04.2005r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Jacka Draguna – aktora Teatru im. Andersena w Lublinie.

15.04.2005r.

Kino „Lot” w Świdniku

XII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych – nominacja do VII Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie za widowisko „Aksamitka – córka diabła”.

21.04.2005r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Udział w dniu teatralnym imprezy XIII Przeglądu Zespołów Artystycznych „Sezon 2004/2005” -  nagroda – Puchar Prezesa SM Czechów za widowisko „Aksamitka – córka diabła”.

24.04.2005r.

Teatr Muzyczny w Lublinie

VII Wojewódzki Festiwal Najciekawszych Widowisk w Lublinie – nominacja do V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach  za widowisko „Aksamitka – córka diabła”.

28.04.2005r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVII Scena Młodych – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – I nagroda za mądrą brawurowo zagraną opowiastkę z ekspresyjną choreografią i muzyką (spektakl „Aksamitka – córka diabła”).

10.05.2005r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie, organizator Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – I nagroda – Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty za widowisko „Aksamitka – córka diabła”.

10.05.2005r.

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła” dla dzieci z terenu miasta Świdnik.

22-23.05.2005r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XII Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu o „laur złotego gargulca” – nagroda główna – „złoty gargulec” za spektakl „Aksamitka – córka diabła”.

20.05.2005r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła” dla dzieci z terenu miasta i dzieci z SP w Podzamczu.

09.06.2005r.

Teatr im H.Ch. Andersena w Lublinie

Oglądanie spektaklu „Aksamitka – córka diabła”, zwiedzanie pracowni lalkarskiej.

15-18.06.2005r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

V Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2005” – nagroda jury dziecięcego i młodzieżowego - „latający dywan” za spektakl „Aksamitka – córka diabła”, Nagroda aktorska dla Emilii Korby za rolę Aksamitki.

30.06.2005r.

Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła” podczas sesji rady miasta.

01.07.2005r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła” dla dzieci z Białorusi.

grupa dziecięca (młodsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

03.04.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

XIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych –wyróżnienie za spektakl „Przygoda piratów”.

26.04.2006r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVIII „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – wyróżnienie za radość tworzenia i bycia na scenie w spektaklu „Przygoda piratów”.

24.05.2006r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIII Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu „o laur złotego gargulca” –prezentacja widowiska „Przygoda piratów”.

25.06.2006r.

Lotnisko w Świdniku

Prezentacja piosenek ze spektakli teatru w programie „Bajkowe piosenki” wraz z pozostałymi grupami teatru i Dziecięcym Teatrem Ruchu.

  grupa dziecięca (starsza)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

02.09.2005r.

Gimnazjum w Końskowoli

Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej - prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła”.

02.10.2005r.

Gminno – Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną – prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła”.

24-26.10.2005r.

Krośnieński Dom Kultury

XXIII Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych  - nagroda dla Katarzyny Dec za reżyserię („berło króla błystka” i projekt scenografii („tęczowa paleta”) do spektaklu „Aksamitka – córka diabła”.

04.04.2006r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Jacka Draguna – aktora Teatru im. Andersena w Lublinie.

08.01.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła”.

03.04.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

XIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych –nominacja do VIII Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk za widowisko „Aniołek w klatce”.

26.04.2006r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVIII „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – I nagroda za twórcze podejście do scenariusza i wzorowe przygotowanie zespołu aktorskiego do spektaklu „Aniołek w klatce”

21.04.2006r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Udział w dniu teatralnym XIV Przeglądu Zespołów Artystycznych „Sezon 2006/2007”-  nagroda – Puchar Prezesa SM Czechów za widowisko „Aksamitka – córka diabła”.

24.04.2006r.

Zamojski Dom Kultury

VIII Wojewódzki Festiwal Najciekawszych Widowisk – wyróżnienie za prowadzenie ról w widowisku „Aniołek w klatce”

11.04.2006r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie, organizator MDK „Pod akacją” w Lublinie

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – I nagroda za widowisko „Aniołek w klatce”.

16.05.2006r.

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aniołek w klatce” dla dzieci z terenu miasta Świdnik.

25.05.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

III Przegląd Teatrów Profilaktycznych - prezentacja spektaklu „Aniołek w klatce”, wyróżnienie za ciekawe pomysły inscenizacyjne.

24.05.2006r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIII Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu „o laur złotego gargulca” – nagroda główna – „złoty gargulec” za spektakl „Aniołek w klatce”.

20.05.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja widowiska „Aksamitka – córka diabła” dla dzieci z terenu miasta i dzieci z SP w Podzamczu.

01-03.06.2006r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2005” – I nagroda  za spektakl „Aniołek w klatce”.

12.06.2006r.

Centrum Kultury w Lublinie

Koncert Laureatów Sceny Młodych 2006 – prezentacja widowiska „Aniołek w klatce”.

25.06.2006r.

Lotnisko w Świdniku

Prezentacja piosenek ze spektakli teatru w programie „Bajkowe piosenki” wraz z pozostałymi grupami teatru i Dziecięcym Teatrem Ruchu.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

24-26.10.2006r.

Krośnieński Dom Kultury

XXIV Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych - nagroda dla Bartłomieja Abramowicza –„skrzypce Sarabandy” za muzykę do spektaklu „ Aniołek w klatce” .

18.11.2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

IX Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach – prezentacja widowiska „Aniołek w klatce” oraz programu teatralno - wokalno - tanecznego „Bajkowe piosenki”.

28.04. 2007r.

Centrum w Lublinie

XXIX „Scena Młodych” – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych – nagroda za bogactwo środków scenicznych i twórczy wkład dzieci w budowaniu autorskiego widowiska „Lokella”, nagroda dla Katarzyny Dec  za twórczą współpracę z dziećmi.

11.05.2007r.

Dom Kultury ABC SM Czechów w Lublinie

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – III nagroda za widowisko „Lokella” .

19.05.2007r.

Miejski Ośrodek Kultury, sala czarna w Galerii „Venus”

Prezentacja widowiska „Lokella” na „Poranku familijnym”.

23.05.2007r .

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIV Ogólnopolskie Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu – prezentacja widowiska „ Lokella” - wyróżnienie za walory muzyczne widowiska.

23-26.05.2007r.

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi

XXVIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” – wyróżnienie za walory plastyczne widowiska „Aniołek w klatce”, nagroda jury dziecięcego.

27.05.2007r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Prezentacja widowiska „Aniołek w klatce” na „Poranku familijnym”.

31.05.2007r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja widowiska „Lokella” dla dzieci z terenu miasta

02.06.2007r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Prezentacja widowiska „Lokella” dla dzieci z terenu miasta.

14-16.06.2007r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Prezentacja widowiska „Lokella” na XVIII Płockim Kramiku Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca”.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

23.10.2008r.

Kino „Lot”

Jubileusz 15-lecia istnienia MOK, uczestnictwo w charakterze obserwatorów.

18.04.2009r.

Galeria „Venus”

Premiera spektaklu „Humba, bumba, bang”. Prezentacja spektaklu dla rodziców.

21.04.2009r.

Kino „Lot”

XVI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych - nominacja  do  Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie za spektakl „Humba, bumba, bang”.

18.05.2009r.

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

XI Festiwal Najciekawszych Widowisk w Lublinie  -  nagroda główna, nominacja do XXVI Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Puchar uśmiechu” w Krośnie z udziałem zespołów polonijnych za spektakl „Humba, bumba, bang”.

19.05.2009r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie ul. Chrobrego 18

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty  - wyróżnienie za widowisko „Humba, bumba, bang”.

20.05.2009r.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek

XVI Zamkowe Spotkania Teatralne „o laur złotego gargulca”- nagroda za spektakl „Humba, bumba, bang”.

5-18.06.2009r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2009” -  II nagroda za spektakl „Humba, bumba, bang”.

9-21.06.2009r.

Żniński Dom Kultury

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych 2009 ”Młodzi na bruku” - prezentacja spektaklu „Humba, bumba, bang”.

grupa dziecięca (I i II)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

24.10.2009r.

Regionalne Centrum Pogranicza w Krośnie

XXVII Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych - prezentacja spektaklu ”Humba, bumba, bang”.

14.11. 2009r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XII Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja widowiska „ Humba, bumba, Bang”.

30.04.2010r.

Świdnik Kino „Lot”

XVII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych - nominacja do XII Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk za widowisko „Lot 925”.

17.05.2010r.

 Dom Kultury SM LSM w Lublinie

XII Wojewódzki Festiwal Najciekawszych Widowisk w Lublinie - prezentacja widowiska „Lot 925” - Grand Prix, nominacja do XXVIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Puchar Uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych w Krośnie.

02.06.2010r.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku

Prezentacja widowiska „Lot 925” w ramach uroczystości z okazji „Dnia rodziny”.

14-17.06.2010r.

Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2009” - I nagroda za spektakl „Lot 925”.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

14-16.10.2010r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

XXVIII Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar Uśmiechu” z udziałem zespołów polonijnych - prezentacja spektaklu „Lot 925” – nagroda za muzykę „skrzypce Sarabandy”  dla Bartłomieja Abramowicza i Katarzyny Marjasiewicz.

29.11.2010r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Lot 925” podczas finału projektu „Generacje – kreacje” realizowanego przez Fundacje „ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom”.

17.05.2011r.

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Chrobrego 18

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty  - prezentacja widowiska „Lot 925”.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

24.03.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Udział w koncercie promującym płytę Puk – Pukowe piosenki” wydaną z okazji 15 – lecia istnienia teatru (Jubileusz teatru).

17.04.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

XIX Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych - wyróżnienie za harmonijny, pełen humoru i zabawy teatralnej spektakl „Tajemnica pewnej szafy”.

21.04.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy” dla widzów z terenu Świdnika.

22.05.2012r.

Młodzieżowy Dom Kultury  „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Chrobrego 18

Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Inscenizacje” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty  za wysoki poziom aktorski, pomysły inscenizacyjne, trafny dobór środków przekazu i walory muzyczne spektaklu „Tajemnica pewnej szafy”.

23.05.2012r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIX Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu o „laur złotego gargulca” – nagroda główna – „złoty gargulec” za spektakl „Tajemnica pewnej szafy”.

21.06 – 13.07.2012r.

Wrocław, Krośnice, Paryż

Udział w festiwalu „Brave kids”, prezentacja fragmentów widowiska „Tajemnica pewnej szafy”, udział w warsztatach teatralnych i pokazach powarsztatowych we Wrocławiu i Paryżu.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

17.11.2012r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

Udział zespołu w XV Jesiennych Spotkaniach Teatralnych  - udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Beatę Kubiak z MOK w Świdniku, prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy”.

08.04.2013r.

Strefa Sztuki MOK

Prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy” dla mieszkańców miasta.

26.04.2013r.

Dom Kultury ABC S. M. Czechów w Lublinie

XXI Przegląd Zespołów Artystycznych „Sezon 2012 - 2013” – II nagroda za zespołowość gry scenicznej i bogactwo środków teatralnych zastosowanych w spektaklu „Tajemnica pewnej szafy”

11.06.2013r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy” dla mieszkańców miasta (2 spektakle).

24.06.2013r.

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy” dla mieszkańców miasta.

25.06.2013r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Tajemnica pewnej szafy” na imprezie „Finał sezonu artystycznego 2012/2013”

29 – 30.06. – 01.07.2013r.

Skrzynice

Udział teatru w letnich warsztatach teatralnych w Skrzynicach.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

14.04.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Premiera spektaklu „Ciężkie sprawy”.

15.04.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

XXI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych -wyróżnienie za warsztat aktorski oraz dotykanie poważnych problemów w zabawnych sytuacjach w spektaklu „Ciężkie sprawy”.

19.05.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Ciężkie sprawy dla uczniów świdnickich szkół (3 spektakle).

26.05.2014r.

Centrum Kultury w  Świdniku

Prezentacja  spektakl u "Ciężkie sprawy" dla widzów z terenu miasta.

28-30.05.2014r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

XXXII „Puchar uśmiechu”  Festiwal Teatrów Dziecięcych z udziałem zespołów polonijnych – wyróżnienie za podjęcie społecznie ważnego tematu w spektaklu „Ciężkie sprawy”.

16.06.2014r.

VII LO w Lublinie

Festiwal Nagrodzonych Sztuk Autorskich EFENESA– Grand Prix za widowisko „Ciężkie sprawy”, nagrody aktorskie dla Katarzyny Misiak, Mateusza Wszelakiego, Zofii Gołaj oraz Karola Skwarczyńskiego za role w spektaklu.

16.06.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2013/2014 – prezentacja widowiska „Ciężkie sprawy”.

24 – 27.06.2014r.

Suwalski  Ośrodek Kultury

XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach – prezentacja widowiska „Ciężkie sprawy”.

grupa dziecięca

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

15.04.2014r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XVII Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach – prezentacja spektaklu „Ciężkie sprawy”

grupa dziecięca (uczniowie klas I – III)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

19.06.2018r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2017/2018 – prezentacja spektaklu „Sen o żeglarzach”.

grupa dziecięca (uczniowie klas IV – VI)

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

19.06.2018r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2017/2018 – prezentacja spektaklu „Baśń o Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce”.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

06-09.03.2003r.

Szkoła Podstawowa w Dominowie

Wyjazd teatru na warsztaty teatralne . Przygotowanie spektaklu „Kwiat paproci”.

09.04.2003r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział teatru w XXV Scenie Młodych – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - udział w charakterze obserwatorów.

11-12.04.2003r.

Kino „Lot” w  Świdniku

X Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów  Teatralnych - nominacja do V Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk za spektakl „Kwiat paproci”.

28.04.2003r.

Teatr im. H.  Ch. Andersena w Lublinie

Prezentacja widowiska „Kwiat paproci” na V Wojewódzkim Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie.

14.06.2003r.

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Zwiedzanie pracowni lalkarskiej.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

05.10. 2003r.

Gminno-Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną – udział w charakterze obserwatorów.

15.11.2003r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

VI Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach – udział w charakterze obserwatorów.

26.03.2004r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVI „Scena Młodych” w Lublinie – Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów -  wyróżnienie za spektakl „Zabawa”.

16.04.2004r.

Kino „Lot” w Świdniku

XI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych - wyróżnienie za spektakl „Zabawa”.

24-26.04.2004r.

Dom Kultury ABC SM Czechów

Udział w XXVII Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych – wyróżnienie za grę zespołową w spektaklu „Zabawa”.

25.05. 2004

Galeria Sceny Plastycznej KUL w Lublinie

Prezentacja etiudy „Moja tożsamość”  podczas warsztatów teatralnych prowadzonych dla studentów polonistyki KUL przez Leszka Mądzika.

19.04.2004r.

Las „Rejkowizna” w Świdniku

Ognisko integracyjne teatru, „bieg” patrolowy po lesie.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

08-12.09.2004r.

Cieszyn

Udział w  IX Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Cieszynie - prezentacja spektaklu „Zabawa”, prowadzenie akcji „Cieszyn czyta dzieciom w” ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

25.09.2004r.

Lublin – Kawiarnia „Czarcia Łapa”

Udział w Lubelskim Festiwalu Nauki – prezentacja spektaklu „Zabawa” w ramach panelu dyskusyjnego „ Od teatru żaka do Internetu” organizowanego przez katedrę dydaktyki UMCS.

17.09.2004r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Zabawa” podczas obchodów jubileuszu 50 – lecia powstania miasta Świdnik.

06.11.2004r.

 Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

VII Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach  - prezentacja spektaklu „Zabawa”.

19-24.01.2005r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XXVI Konfrontacje Teatrów Małych Form „Biesiada Teatralna” –prezentacja spektaklu „Zabawa” ,wyróżnienie dla Katarzyny Dec za pracę pedagogiczno- teatralną prowadzoną w grupie młodych wykonawców Teatru Puk-Puk ze Świdnika.

31. 03- 02.04.2005r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXVII „Scena Młodych” –Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów III nagroda za wrażliwość i sprawność w budowaniu zamkniętego  świata  teatralnego w spektaklu „Gaz”.

14.04.2005r.

Dom Kultury ABC SM Czechów – organizator MDK ul. Grodzka 11

XXVIII Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych  - wyróżnienie za spektakl „Gaz”.

15-16.04.2005r.

I LO w Chełmie

IX Festiwal Teatrów Szkolnych „Maska” – wyróżnienie za spektakl „Gaz”.

24-25.05.2005r.

Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

XII Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu o „laur złotego gargulca” – prezentacja widowiska „Gaz”.

30.05 – 01.06. 2005r.

Krośnieński Dom Kultury

„Inny” II Festiwal Teatrów Młodzieżowych – główna nagroda: „Złota Otwarta Kurtyna”  za spektakl „Gaz”, nagroda Prezydenta Miasta Krosna dla Katarzyny Dec za reżyserię widowiska „ Gaz”.

07-12.06.2005r.

Ośrodek Kultury w Sejnach

XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid” –Grand prix – złoty sejneński tur w kategorii teatrów młodzieżowych za spektakl „Gaz”.

20.05.2005r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Pan Bałagan” dla dzieci ze świdnickich przedszkoli i dzieci z SP w Podzamczu.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

22-23.09.2005r.

Miejski Dom Kultury w Bełżycach

„Scena Dramatyczna” – prezentacja spektaklu „Gaz”.

02.10.2005r.

Gminno – Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Piotrowickie Spotkania z Talią i Melpomeną – prezentacja widowiska „Gaz”.

12.11.2005r.

Gminno – Zakładowy Ośrodek Kultury w Trawnikach

VIII Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja sztuki „Gaz”.

22.10.2005r.

Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku

Prezentacja sztuki „Zabawa” na X Ogólnopolskich Prezentacjach RSTK.

10-11.12.2005r.

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Prezentacja spektaklu „Gaz” podczas VI Kraśnickich Spotkań Teatralnych oraz uczestnictwo w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Leszka Mądzika.

01-06.01.2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

Udział Teatru Puk-Puk (w charakterze obserwatorów) w XXVII Konfrontacjach Teatrów Małych Form „Biesiada teatralna” w Horyńcu Zdroju.

11.02.2006r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa

Udział Tomasza Byliny i Moniki Kasprzak w 51 Ogólnopolskim konkursie Recytatorskim (wyróżnienie dla Moniki Kasprzak).

08.03.2006r.

Liceum im. J. Zamoyskiego w Lublinie

Udział Teatru III Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” Zamoy 2006    wyróżnienie za widowisko „Gaz” -

24.05.2006r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIII Zamkowe Spotkania Teatralne w Szydłowcu „o laur złotego gargulca” – prezentacja widowiska „Zabawa”.

25.05.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

III Przegląd Teatrów Profilaktycznych - prezentacja spektaklu „Gaz”.

28-30.05.2006r.

Krośnieński Dom Kultury

III „Inny” Festiwal Teatrów Młodzieżowych -  II nagroda   - srebrna otwarta kurtyna za widowisko „Zabawa”.

25..06.2006r.

Lotnisko w Świdniku

Prezentacja piosenek ze spektakli teatru w programie „Bajkowe piosenki” wraz z młodszymi grupami teatru i Dziecięcym Teatrem Ruchu.

03.05.2006r.

Plac Konstytucji 3-ego maja

Prezentacja spektaklu pt. „Jak podpisano Konstytucję  3-go maja”.

24.08.2006r.

Miejski Ośrodek Kultury, sala widowiskowa

Prezentacja widowiska „Słowik”  dla dzieci uczestniczących w Akcji „Lato w mieście”.

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

18.11.2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

IX Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach- prezentacja programu „Bajkowe piosenki”.

04.01.2007r.

Kino „Lot” w Świdniku

XV Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy - prezentacja programu wokalno – tanecznego „Bajkowe piosenki”.


grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

02.09.2006r.

Plac przed Urzędem Miasta w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Słowik” na festynie z okazji „Pożegnania lata”.

13-17.09.2006r.

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – piwnica teatralna, rynek

Udział grupy w Międzynarodowym IX Festiwalu Twórczości Młodzieży - Udział w warsztatach lalkarskich, warsztatach z robienia witrażu, warsztatach ceramicznych, warsztatach z samoobrony, prezentacja spektakli: „Gaz”, „Słowik”.

27.09.2006r.

Plac Konstytucji 3-go maja

Prezentacja „Happeningu historycznego” z okazji 67 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

01.10.2006r.

Kino „Lot” w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Słowik” podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

08.11.2006r.

Gminno-Zakładowy Ośrodek Kultury w Piotrowicach

Prezentacja spektaklu „Słowik” podczas Piotrowickich Spotkań Teatralnych z Talią i Melpomeną.

18.11.2006r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

IX Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja spektaklu „Słowik”.

09-10.12.2006r.

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

VII Kraśnickie Spotkania Teatralne. Prezentacja programu kabaretowego „Katedra jako obraz współczesnego świata” (Kabaret Dwóch facetów na czterech nogach z udziałem Tomasza Byliny i Piotra śliwińskiego). Udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Alicję Jachiewicz – Szmidt.

04.01.2007r.

Kino „Lot” w Świdniku

XV Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy - prezentacja programu wokalno – tanecznego „Bajkowe piosenki”.

31.01.2007r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Słowik” wg H.Ch. Andersena dla dzieci z terenu miasta.

02.02.2007r.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Świdniku

Prezentacja spektaklu „Słowik” wg H.Ch. Andersena dla dzieci z terenu miasta Świdnika

07-10.02.2007r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku  Miejski Ośrodek Kultury, sala czarna w Galerii „Venus”  Kino „Lot".

Organizacja oraz udział w imprezie: „Wokół teatru” – I Wojewódzkie Spotkania Młodego Teatru w Świdniku. Prezentacja widowiska „Gaz”. Oglądanie spektakli gościnnych: Teatru Tańca „Es”, „O nas paranojas” oraz oraz spektaklu teatralnego Studia Teatralnego „Koło” z Warszawy - „Taksówka. Udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Jacka Brzezińskiego oraz stowarzyszenie teatralne „Chorea” z Lublina oraz warsztatach wokalnych prowadzonych przez Jakuba Piotrowskiego, a także warsztatach tanecznych prowadzonych przez Anetę Pastuszak.

02-04.03.2007r.

Instytut im. J. Grotowskiej we Wrocławiu

Udział teatru w „Maturze teatralnej” – prezentacja spektaklu „Gaz”. Udział w wykładach poświęconych teatrowi „Laboratorium” Jerzego Grotowskiego.

18.06.2007r.

Kino „Lot” w Świdniku

Organizacja imprezy „Świdnicki Wieczór Kabaretowy”  - prezentacja programu kabaretowego przez Kabaret „Dwóch facetów na czterech nogach”.

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

20-22.02.2008r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku  Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus” Pracownia muzyczna Miejskiego Ośrodka Kultury  Kino „Lot".

„Wokół teatru” – II Spotkania Młodego Teatru w Świdniku. Uczestnictwo w imprezach towarzyszących festiwalowi. Oglądanie spektakli gościnnych: - Teatr „Krzyk” Maszewo - widowisko „Głosy”, spektakl Emilii Krakowskiej „Wakacjuszka” udział w warsztatach z piosenki aktorskiej prowadzonych przez Bartłomieja Abramowicza i  Beatę Kubiak, warsztatach teatralnych prowadzonych przez Marka Kościółka, warsztatach z teatru tańca prowadzonych przez Renatę Pyszniak. Udział  w wykładzie Brunona Chojaka „Przestrzeń w teatrze Laboratorium”. Oglądanie filmu „Inicjały J.G.”

02.04.2008r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Prezentacja widowiska „Nasza klasa” dla rodziców i członków teatru oraz młodzieży z terenu miasta Świdnika.

03.04.2008r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXX „Scena Młodych” –Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów - jedna z trzech nagród głównych – za umiejętność zbudowania nastroju oraz dojrzałą, zbiorową kreację aktorską spektaklu autorskim „Nasza klasa”, nagrody aktorskie dla : Marty Harasymow i Natalii,  Hoorewege, nagroda dla Katarzyny Marjasiewicz za reżyserię widowiska „Nasza klasa”.

15.04.2008r.

Kino „Lot”  z Świdniku

XV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych - nominacja do X Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie.

24.04.2008r.

Dom Kultury ABC SM „Czechów” w Lublinie, organizator MDK „Pod Akacją” w Lublinie

XXXI Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych pod patronatem Lubelskiego Kuratora – wyróżnienie za podjęcie trudnych tematów i przedstawienie ich w interesującej formie teatralnej w spektaklu „Nasza klasa”.

24.04.2008r.

Teatr Muzyczny w Lublinie

X Festiwal Najciekawszych Widowisk w Lublinie (etap wojewódzki). Prezentacja widowiska „Nasza klasa” - jedna z dwóch głównych nagród.

26.05.2008r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Prezentacja widowiska „Nasza klasa” dla uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Świdniku (3 spektakle) oraz osób dorosłych (1 spektakl).

03-05.04.2008r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

V „Inny” Festiwalu Teatrów Młodzieżowych -  II nagroda - srebrna otwarta kurtyna za widowisko „Nasza klasa”

12-14.06.2008r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Prezentacja widowiska „Nasza klasa”(2 prezentacje) na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Płockim Kramiku teatrów Dzieci i Młodzieży „HECA”  „Grand Prix” za spektakl „Nasza klasa”.

17.04.2008r.

Centrum Kultury w Lublinie

Koncert Laureatów XXX „Sceny młodych”  - prezentacja widowiska „Nasza klasa”.

08.2008r.

Morochów, stodoła artystyczna

Udział w festiwalu teatralnym - prezentacja widowiska „Nasza klasa” (2 prezentacje).

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

04.12.2007r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Premiera widowiska „Sejm kobiet”. Prezentacja sztuki dla mieszkańców miasta. (Spektakl dyplomowy Katarzyny Marjasiewicz w ramach Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego).

16-20.01.2008r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XIX Konfrontacje Teatrów Małych Form „Biesiada Teatralna” w Horyńcu Zdroju. Prezentacja widowiska „Sejm kobiet”.

20-22.02.2008r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa  Miejski Ośrodek Kultury, sala czarna w Galerii „Venus” pracowania muzyczna Miejskiego Ośrodka Kultury  Kino „Lot".

„Wokół teatru” – II Spotkania Młodego Teatru w Świdniku. Prezentacja widowiska „Sejm Kobiet”. Uczestnictwo w imprezach towarzyszących festiwalowi. Oglądanie spektakli gościnnych: - Teatr „Krzyk” Maszewo - widowisko „Głosy” , spektakl Emilii Krakowskiej „Wakacjuszka” udział w warsztatach z piosenki aktorskiej prowadzonych przez Bartłomieja Abramowicza i  Beatę Kubiak, warsztatach teatralnych prowadzonych przez Marka Kościółka, warsztatach z teatru tańca prowadzonych przez Renatę Pyszniak. Udział  w wykładzie Brunona Chojaka „Przestrzeń w teatrze Laboratorium”. Oglądanie filmu „Inicjały J.G.”

05.04.2008r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXX „Scena Młodych” – Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów  - prezentacja widowiska „Sejm kobiet”.

16-19.04.2008r.

Centrum Kultury i Wypoczynku  w Andrychowie

XV Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich „Odeon” -  I nagroda za widowisko „Sejm kobiet”.

09.05.2008r.

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

Oglądanie spektakli w ramach „Kosmosu Gardzienic”.

03-05.06.2008r.

Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

V „Inny” Festiwal Teatrów Młodzieżowych  -  wyróżnienie za widowisko „Sejm kobiet”.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

27-28.09.2008r.

Budynek byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopinie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

Projekt „Wyżyna Teatralna” -  prezentacja widowiska „Nasza klasa” (2 spektakle)

05.10.2008r.

Świetlica przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie

10-lecie istnienia lubelskiego Stowarzyszenia „Agape” prezentacja widowiska - „Nasza klasa”.

23.10.2008r.

Kino „Lot” w Świdniku

15-lecie istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku - prezentacja widowiska - „Nasza klasa”.

27.10.2008r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

Konferencja naukowa „Świdnik równych szans” zorganizowana przez Urząd Miasta Świdnik - prezentacja widowiska - „Nasza klasa”

15.11.2008r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XI Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja widowiska - „Nasza klasa”.

05.12.2008r.

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym

Konferencja Naukowa  Wydz. Pedagogiki UMCS - prezentacja widowiska - „Nasza klasa”.

06.12.2008r.

Warszawa Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów

Nagranie do programu TVP 2  Dolina Kreatywna - wywiad z teatrem na temat spektaklu „Nasza klasa”, II nagroda w konkursie stypendialnym Dolina Kreatywna.

07.12.2008r.

Kościół p.w. Św. Rodziny w Puławach

Rekolekcje Adwentowe - prezentacja widowiska „Nasza klasa” (2 spektakle)

22.01.2009r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach

Prezentacja widowiska „Nasza klasa” (2 spektakle).

30.01.2009r.

Zespół Szkół Technicznych w Puławach I LO im. Księcia J.A. Czartoryskiego w Puławach

Prezentacja widowiska „Nasza klasa” (2 spektakle).

04-08.02.2009r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XXX Jubileuszowe Konferencje Teatrów Małych Form „Biesiada teatralna” - prezentacja spektaklu „Nasza klasa” - II nagroda – srebrny róg Króla Jana.

13-15.03.2009r.

Teresiński Ośrodek Kultury

VIIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias” - I nagroda za spektakl „Nasza klasa”.

25-28.04.2009r.

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

XVI Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich „Odeon”  - I nagroda za widowisko „Nasza klasa”.

21.05.2009r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XVI Zamkowe Spotkania Teatralne „o laur złotego gargulca”- nagroda główna – „złoty gargulec” za spektakl „Nasza klasa”.

30-31.05.2009r.

Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Udział w warsztatach prowadzonych  przez aktorów Teatru Gardzienice.

19-21.06.2009r.

Żniński Dom Kultury

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ulicznych 2009 „Młodzi na bruku” - Prezentacja widowiska „Nasza klasa”, udział w warsztatach teatralnych.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

10-13.12.2009r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa  Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus” Pracownia muzyczna Miejskiego Ośrodka Kultury

„Wokół teatru” – III Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru w Świdniku – prezentacja widowiska „Nasza klasa”, udział w warsztatach cyrkowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Kejos” z Wrocławia, warsztatach z piosenki aktorskiej prowadzonych przez Adama Organistę, warsztatach z improwizacji teatralnej, prowadzonych przez Adama Organistę – członka Impro Teatru „No potatoes”, udział w pokazie powarsztatowym. Oglądanie spektakli gościnnych: spektaklu Teatru „Rondo” ze Słupska „Przyj dziewczyno, przyj!” w wykonaniu Wioletty Komar, spektaklu Teatru „Provisorium” „Ferdydurke, widowiska Teatru Pierwszego Kontaktu „Strona 44”.

09.03.2010r.

II L.O. im J. Zamojskiego w Lublinie

VII Spotkania Teatralne „Zwierciadła” Zamoy 2010 –Prezentacja widowiska - nagroda główna – duże zwierciadło za spektakl „Nasza klasa”.

21.04.2010r.

Dom Kultury Kolejarza w Lublinie, organizator Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie

XXXIII Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych - jedna z trzech nagród głównych za spektakl „Nasza klasa”.

21-23.05.2010r.

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dionizje” – jedna z trzech nagród głównych za widowisko „Nasza klasa”.

05.06.2011r.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Prezentacja widowiska „Nasza klasa” w ramach Nocy Kultury.

14-17.06.2010r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, organizator Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

IX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach – wyróżnienie za spektakl „Nasza klasa”.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

02 – 03.10.2010r.

Skrzynice

Warsztaty teatralne, przygotowywanie widowiska „Basia”.

15-17.10.2010r.

Centrum Kultury Wrocław - Zachód

II Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Amatorskich OPTA 2010 -  I nagroda i wyróżnienie jury młodzieżowego za spektakl „Nasza klasa”, wyróżnienie dla Katarzyny Marjasiewicz za scenariusz i reżyserię widowiska.

22-24.10.2010r.

Młodzieżowy dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie

IV Festiwal Teatralny w Scenie „ i” – wyróżnienie za widowisko „Nasza klasa”.

19.10.2010r.

Chatka „Żaka” w Lublinie

VI Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” – prezentacja widowiska „Nasza klasa”.

18.01.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku , sala czarna w Galerii „Venus”

Premiera widowiska „Basia”.

04 – 08.02.2011r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XXXII Konfrontacje Teatrów Małych Form „Biesiada teatralna” - prezentacja spektaklu „Basia” – wyróżnienie.

25-28.02.2011r.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie

III Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru „Krzykowisko” – „Drugi człowiek” – prezentacja widowiska „Basia”.

09.03.2011r.

II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie

VII Spotkania Teatralne „Zwierciadła” Zamoy 2011 – główna nagroda – zwierciadło za widowisko „Basia”.

10-13.03.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala widowiskowa  Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, sala czarna w Galerii „Venus”

„Wokół teatru” – IV Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru w Świdniku – prezentacja widowiska „Basia”, udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Chorea” z Łodzi.  Oglądanie spektakli gościnnych: spektaklu „Szary” Teatru „Momo” , monodramu Jerzego Kałdusia „Stary” z Lublina, spektaklu Krystyny Podleskiej „Mój boski rozwód” oraz widowiska „Pierogi” Teatru „Uhuru” z Gryfina. Udział w spotkaniu z Bogdanem Renczyńskim – aktorem Teatru Cricot2 Tadeusza Kantora.

01.04.2011r.

Warsztaty Kultury w Lublinie

XXXIII Scena Młodych –Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów –  I nagroda za dojrzałość w konstruowania teatralnego świata w spektaklu „Basia”, nagroda aktorska dla Moniki Kowalczyk za rolę Basi.

08-09.04.2011r.

Teresiński Ośrodek Kultury

X Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias” -  nagroda,  III nagroda honorowa jury młodzieżowego za spektakl „Basia”.

03-05.06.2011r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

VIII „Inny” Festiwalu Teatrów Młodzieżowych -  wyróżnienie za interesujące podjęcie tematyki społecznego wykluczenia i nagroda  młodzieżowego Forum Teatralnego za widowisko „Basia”.

Grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

23 – 25.03.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

„Wokół teatru” – V Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru w Świdniku udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez Bartosza Nowakowskiego z Grupy Teatralno – Happenerskiej „Próg” z Wadowic, warsztatach z teatru tańca prowadzonych przez Renatę Pyszniak oraz warsztatach z piosenki aktorskiej realizowanych przez Bartłomieja Abramowicza. Oglądanie spektakli gościnnych: przedstawienia „Obietnica” Teatru „Przedmieście” z Rzeszowa , monodramu „Gracz” Teatru „Ecce homo” z Kielc w wykonaniu Michała Pastuły, widowiska „Kolacja na cztery ręce” Kompanii teatralnej „Mamro” z Warszawy.

24.03.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Udział w koncercie promującym płytę Puk – Pukowe piosenki” wydaną z okazji 15 – lecia istnienia teatru (Jubileusz teatru)

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

21-23.10.2011r.

Centrum Kultury Wrocław - Zachód

III Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Amatorskich OPTA 2011 -  III nagroda i nagroda aktorska dla Moniki Kowalczyk za rolę Basi.

29.11.2011r.

Gimnazjum w Trawnikach

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy).

15-16.12.2011r.

„Strefa Sztuki” MOK w Świdniku

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (4 występy) dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Świdniku.

20.12.2011r.

Gimnazjum w Mełgwi

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy).

10, 12.01.2012r.

Gimnazjum nr 1 w Świdniku

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy).

27.01.2012r.

Centrum Kultury w Piaskach

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy) dla uczniów Gimnazjum w Piaskach.

15.02.2012r.

„Strefa Sztuki” MOK w Świdniku

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy) dla uczniów Gimnazjum nr 2 i 4 w Świdniku.

23.02.2012r.

Gimnazjum w Biskupicach

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” (2 występy) dla uczniów Gimnazjum w Biskupicach.

07.03.2012r.

Gimnazjum w Rybczewicach

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja”  dla uczniów Gimnazjum w Rybczewicach.

07.03.2012r.

Gimnazjum w Bystrzejowicach

Projekt „Młody obywatel na scenie życia” realizowany przez Fundację „Nasza nadzieja”, prezentacja spektaklu „Demokracja” dla uczniów Gimnazjum w Bystrzejowicach.

23 – 25.03.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

„Wokół teatru” – V Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru w Świdniku  udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez Bartosza Nowakowskiego z Grupy Teatralno – Happenerskiej „Próg” z Wadowic, warsztatach z teatru tańca prowadzonych przez Renatę Pyszniak oraz warsztatach z piosenki aktorskiej realizowanych przez Bartłomieja Abramowicza. Oglądanie spektakli gościnnych: przedstawienia „Obietnica” Teatru „Przedmieście” z Rzeszowa , monodramu „Gracz” Teatru „Ecce homo” z Kielc w wykonaniu Michała Pastuły, widowiska „Kolacja na cztery ręce” Kompanii teatralnej „Mamro” z Warszawy.

24.03.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Udział w koncercie promującym płytę Puk – Pukowe piosenki” wydaną z okazji 15 – lecia istnienia teatru (Jubileusz teatru).

21.05.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Premiera widowiska „Mąka”.

24.05.2012r.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek”

XIX Zamkowe Spotkania Teatralne „o laur złotego gargulca”- nagroda za spektakl „Mąka”.

28 – 31.05.2012r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

IX „Inny” Festiwalu Teatrów Młodzieżowych – złota otwarta kurtyna za widowisko „Mąka”, udział w warsztatach prowadzonych przez Jerzego Fedorowicza i spotkaniu z Wojciechem Pszoniakiem.

04.06.2012r.

„Strefa sztuki” MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Mąka” dla widzów z terenu miasta.

28 – 30.08.2012r.

Ośrodek Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie

Udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Zderzenia Teatralne” - prezentacja widowiska „Mąka”.

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

26.02.2013r.

„Strefa sztuki”MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Świdnickie spacery” dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta w ramach obchodów rocznicy Świdnickich spacerów”(3 spektakle).

16.03.2013r.

„Strefa sztuki”MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Świdnickie spacery” dla mieszkańców miasta w ramach imprezy „Pożegnanie Strefy sztuki”.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

26-28.10.2012r.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie

V Festiwal Teatralny w Scenie „ i”. Prezentacja widowiska „Mąka”.

07.12.2012r.

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

Udział w „Mikołajkach teatralnych”. Prezentacja widowiska „Mąka”.

14 – 17.02.2013r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XXIV Konfrontacje Teatrów Małych Form „Biesiada Teatralna” w Horyńcu Zdroju. Prezentacja widowiska „Mąka” (2 pokazy). nagroda specjalna – horyniecka róża.

26.02.2013r.

„Strefa sztuki”MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Świdnickie spacery” dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta w ramach obchodów rocznicy Świdnickich spacerów”(3 spektakle).

16.03.2013r.

„Strefa sztuki”MOK w Świdniku

Prezentacja widowiska „Świdnickie spacery” oraz spektaklu „Mąka” dla mieszkańców miasta w ramach imprezy „Pożegnanie Strefy sztuki”.

06.04.2013r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXXV Scena Młodych –Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów –  prezentacja widowiska „Mąka”  - I nagroda za  koncepcję i kreację zespołową,  wyróżnienie dla Katarzyny Marjasiewicz za reżyserię i pomysł użycia rekwizytu.

11.04.2013r.

II L.O. im J. Zamojskiego w Lublinie

X Spotkania Teatralne „Zwierciadła” Zamoy 2013 –Prezentacja widowiska  „Mąka” - Grand Prix – zwierciadło.

12 – 13.04.2013r.

Teresiński Ośrodek Kultury

XII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias” - prezentacja widowiska „Mąka”  - II nagroda, nagroda dziennikarzy.

16.04.2013r.

MDK pod Akacja przy ul. Chrobrego 18 w Lublinie

XXXVI Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – I nagroda za trafny wybór środków wyrazu scenicznego w spektaklu „Mąka”.  

16 – 17.04.2013r.

Teatr Mały w Tychach

XL Tyskie Spotkania Teatralne - prezentacja widowiska „Mąka”   - nagroda zespołowa.

25.04.2013r.

Centrum Kultury w Świdniku

Oficjalne otwarcie Centrum Kultury - prezentacja widowiska „Świdnickie spacery”.

20 – 22.06.2013r.

Młodzieżowy Dom Kultury w   Płocku

XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  „Heca” – II nagroda za spektakl „Mąka”.

25.06.2013r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Mąka” na imprezie „Finał sezonu artystycznego 2012/2013”

29 – 30.06. – 01.07.2013r.

Skrzynice

Udział teatru w letnich warsztatach teatralnych w Skrzynicach.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

21. 09.2013r.

Centrum Kultury w Lublinie

Koncert Laureatów  XXXV edycja Sceny Młodych –Przeglądu Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów –  prezentacja widowiska „Mąka”.  

27-28.09.2013r.

Ostrołęckie Centrum Kultury Klub „Oczko”

IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła” – wyróżnienie za spektakl  „Mąka”.

27.10.2013r.

Bialskie Centrum Kultury

XXII Podlaska Jesień Teatralna- prezentacja widowiska „Mąka”.  

16.11.2013r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XVI  Jesienne Spotkania Teatralne -prezentacja widowiska „Mąka” .

24.03.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Premiera widowiska „Gniazdo”.

26.03.2014r.

II LO im. J. Zamoyskiego w Lublinie

XI Spotkania Teatralne „Zwierciadła” – wyróżnienie  specjalne za pełen profesjonalizm  w przygotowaniu widowiska „Gniazdo”.

27.03.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Mąka”  dla młodzieży szkolnej.

30.03. - 02.04.2014r.

Miejski Dom Kultury w Andrychowie

IV Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kocioł” w Andrychowie – wyróżnienie za spektakl „Mąka”.

07.04.2014r.

Młodzieżowy Dom Kultury  w Lublinie przy ul. Chrobrego 18

XXXVII Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – I nagroda za interesujący scenariusz, przemyślaną  scenografię i kostiumy oraz perfekcyjne wykonanie spektaklu „Gniazdo”.

10.04.2014r.

Centrum Kultury w Lublinie

XXXVI Scena Młodych –Przegląd Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów –  II nagroda za  za wyraziste oddanie konfliktu kulturowo-obyczajowego między wsią a miastem oraz ukazanie problemu własnej tożsamości w autorskim, dojrzałym teatralnie spektaklu „Gniazdo” w reżyserii Katarzyny Marjasiewicz.

10-13.04.2014r.

Centrum Kultury Młodych w Łodzi

XXII Ogólnopolskie  Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych „Centrum 2014” – I nagroda za widowisko „Mąka”.

15.04.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

XXI Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych -wyróżnienie za świadome i sprawne operowanie środkami teatralnego wyrazu w spektaklu „Gniazdo”.

25 – 27.04.2014r.

Teresiński Ośrodek Kultury

XIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias” – prezentacja widowiska „Gniazdo”, nagroda aktorska dziennikarzy dla Anny Żurek.

21.05.2014r.

Dom Kultury S. M.  w Świdniku

Przegląd Zespołów Artystycznych o Puchar Prezesa SM „Czechów” –  nagroda za widowisko „Gniazdo”.

26.05.2014r.

Centrum Kultury w  Świdniku

Prezentacja  spektakl u "Gniazdo" dla widzów z terenu miasta. 

06.06.2014r.

Centrum Kultury w  Świdniku

Prezentacja  spektakl u "Gniazdo" dla uczniów świdnickich szkół (2 spektakle).

18.06.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2013/2014 – prezentacja widowiska „Gniazdo”.

24 – 27.06.2014r.

Suwalski  Ośrodek Kultury

XIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach – I nagroda z widowisko „Gniazdo”.

Grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

15 – 18.10.2014r.

Regionalny Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

XI „Inny” Ogólnopolski  Festiwal Teatrów Młodzieżowych  -   III nagroda – Brązowa Otwarta Kurtyna za spektakl „Gniazdo”.

06 – 07.12.2014r.

Studio TVP Kraków

II Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych w ramach projektu Internetowy Teatr Telewizji dla szkół – I nagroda w kategorii spektakli realizowanych przez domy kultury i inne placówki oświatowe za spektakl „Gniazdo”.

08.12.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Edytę Łukaszewicz – Lisowską, aktorkę Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu.

09.12.2014r.

Centrum Kultury w Świdniku

Nagranie spektaklu „Gniazdo” przez TVP Lublin.

18.12.2014r.

TVP 3

Emisja spektaklu „Gniazdo” w Telewizji Regionalnej.

12.01.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

Wywiad do programu telewizyjnego ks. Leszka Surmy.

12.01.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

Wywiad do programu „Spojrzenia” Radia Lublin.

04 – 08.02.2015r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

XXXVI „Biesiada Teatralna” – Konfrontacje  Zespołów Teatralnych Małych Form – prezentacja widowiska „Gniazdo”.

22-23.03.2015r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łapach

XVIII Łapski Tydzień Teatru – gościnna prezentacja widowiska „Gniazdo”.

26.03.2015r.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

Gościnna prezentacja widowiska „Gniazdo”.

30.03.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

Prezentacja widowiska „Gniazdo”  z  okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach akcji „Dotknij teatru”.

12-14.04.2015r.

Centrum Kultury i  Wypoczynku  w Andrychowie

IV Ogólnopolski Festiwal Teatralny Dzieci i Młodzieży „Kocioł teatralny” – prezentacja widowiska „Gniazdo”.

17-19.04.2015r.

Centrum Kultury Młodych w Łodzi

33. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych „Konfrontacje” - wyróżnienie za spektakl  „Gniazdo” .

21-22.04.2015r.

Teatr Mały w Tychach

XLII Tyskie Spotkania Teatralne - nagroda za szlachetność użycia środków wyrazu w spektaklu „Gniazdo”.

26 – 27.05.2015r.

Strefa Historii MOK w Świdniku

Udział w warsztatach teatralnych przygotowujących do prezentacji happeningu otwierającego  I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop”.

28 -31.05.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

I  Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” – pokaz fragm. nowego spektaklu, pomoc w organizacji wydarzenia, prowadzenie imprezy.

24.06.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2014/2015 – prezentacja fragmentu nowego spektaklu.

26-28.06.2015r

Teatr Wybrzeże w Sopocie

Festiwal TVP i Polskiego Radia „Dwa teatry”  - gościnna prezentacja widowiska „Gniazdo”.

Sezon 2014/2015

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

15.11.2014r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XVII Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach – prezentacja spektaklu „Ciężkie sprawy”.

11.04.2015r.

Targowisko Miejskie w Świdniku

Happening promujący tygodnik „Głos Świdnika”.

26 – 27.05.2015r.

Strefa Historii MOK w Świdniku

Udział w warsztatach teatralnych przygotowujących do prezentacji happeningu otwierającego  I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop”.

28 -31.05.2015r.

Centrum Kultury w Świdniku

I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” – pomoc w organizacji wydarzenia, prowadzenie imprezy.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

21.03.2016r.

Centrum Kultury Świdnik

Premiera spektaklu „Wnętrze”.

11.04.2016r.

Centrum Kultury Świdnik

Udział w meetingu kulturalnym na rzecz Oliwiera. Prezentacja widowiska „Wnętrze”.

13.04.2016r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział w 38. Przeglądzie „Scena Młodych”, kategoria „Młody Teatr”. Prezentacja widowiska „Wnętrze” – wyróżnienie za wyrazistą formę teatralną w autorskim spektaklu „Wnętrze”.

15 – 17.04.2016r.

Centrum Kultury Młodych w Łodzi

34. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych „Konfrontacje”. Prezentacja widowiska „Wnętrze ”- wyróżnienie.

21.04.2016r.

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie

XXXIX Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych. Prezentacja widowiska „Wnętrze ” - nagroda za świadomą zbiorową kreację sceniczną oraz muzyczne walory spektaklu.

26.04.2016r.

XI Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” w Świdniku

Gościnna prezentacja widowiska „Wnętrze”.

20.05.2016r.

Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

XXI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur złotego gargulca – nagroda główna – złoty gargulec w kategorii teatrów  młodzieżowych.

05.06.2016r.

Centrum Kultury w Świdniku

II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” - gościnna prezentacja widowiska „Wnętrze”.

22.06.2016r.

Centrum Kultury Świdnik

Finał sezonu artystycznego – prezentacja widowiska „Wnętrze”.

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

06.01.2016r.

Plac Konstytucji 3 – go maja

Prezentacja sceny „Pasterze” podczas Orszaku Trzech króli.

01.05.2016r.

Muszla Koncertowa Miejskiego Centrum Usług Socjalnych

Udział w heppeningu – postaci Szekspira.

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

20-22.10.2016r.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

12. „Inny” Festiwal Teatrów Młodzieżowych w Krośnie. Prezentacja widowiska „Wnętrze” (III nagroda).

19 – 22.01.2017r.

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdroju

38. „Biesiada Teatralna” – Konfrontacje Teatrów Małych Form w Horyńcu Zdroju – 2 prezentacje widowiska „Wnętrze” - nagroda specjalna – horyniecka róża.

18.02.2017r.

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Zgromadzenie Noworoczne – prezentacja fragm. spektaklu „Wnętrze”.

27.02.2017r.

Centrum Kultury w Świdniku

Jubileusz XX – lecia Teatru – prezentacja widowiska „Wnętrze”.

25.03.2017r.

Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli

VII Zdarzenia Teatralne. Gościnna prezentacja widowiska „Wnętrze ”.

09.05.2017r.

Dom Kultury LSM w Lublinie

Festiwal Najciekawszych Widowisk – organizator WOK Lublin, prezentacja widowiska „Wnętrze”.

grupa gimnazjalna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

06.01.2017r.

Plac Konstytucji 3 – go maja

Prezentacja sceny „Stworzenie świata” podczas Orszaku Trzech króli.

03.04.2017r.

Centrum Kultury w Świdniku

Pokaz przedpremierowy widowiska „Głusi”.

06.04.2017r.

Centrum Kultury w Lublinie

Udział w 39. Przeglądzie „Scena Młodych”, kategoria „Młody Teatr”. Prezentacja widowiska „Głusi” – wyróżnienie zespołowe.

26.04.2017r.

Centrum Kultury w Świdniku

XIV Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” – wyróżnienie za dojrzałość formy teatralnej, dobry warsztat aktorski oraz świadomość i głęboką refleksję na temat poruszanych problemów w spektaklu „Głusi”.
Ponadto, za stworzenie postaci scenicznych, Rada Konsultantów wyróżniła Ewę Białą i Zofię Gołaj, oraz Karola Skwarczyńskiego za osobność sceniczną.

27.04.2017r.

MDK w Lublinie przy ul. Chrobrego

40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – I nagroda za autorską wizję konfliktu międzypokoleniowego oraz za polifoniczną energetyczność spektaklu połączoną z niezwykłą wrażliwością wykonawców na rytm oraz muzyczność przedstawienia pt. "Głusi".

grupa młodzieżowa

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

03 – 05.11.2017r.

Miejski Dom Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

VII Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Młodzieżowych i Dorosłych „Trybuna teatru” – I nagroda za widowisko „Wnętrze”.

18.05.2018r.

UMCS Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dni Animacji - gościnna prezentacja widowiska „Wnętrze”.

19.06.2018r.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2017/2018 - przedpremierowy pokaz spektaklu „U Janka na urodzinach”.

grupa licealna

Data
Miejsce
Opis imprezy/osiągnięcia

25.10.2017r.

Centrum Kultury w Świdniku

Koncert charytatywny na rzecz Domu Dziecka w Lublinie organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta. Prezentacja widowiska „Głusi” – występ gościnny.

03 – 05.11.2017r.

Miejski Dom Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

VII Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Młodzieżowych i Dorosłych „Trybuna teatru” – I nagroda za widowisko „Głusi”.

18.11.2017r.

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

XX Jesienne Spotkania Teatralne w Trawnikach - prezentacja widowiska „Głusi”.

01-03.06.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

I Międzynarodowe X Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Poszukujących o nagrodę im. T. Kantora – III nagroda za widowisko „Głusi”.

08.06.2018r.

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” – gościnna prezentacja widowiska „Głusi”.

19.06.2018.

Centrum Kultury w Świdniku

Finał sezonu artystycznego 2017/2018 – prezentacja fragm. spektaklu „Łódeczka”.