7. Przegląd Kolęd i Pastorałek

post
data publikacji: 31 marca 2017

21.01.2007

godz. 14:00

Organizator:

Przegląd jest imprezą otwartą i ma charakter spotkań.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu.

Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie MOK w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2007 r.

Do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek każda placówka może wytypować po eliminacjach wewnątrzszkolnych:

– 2 podmioty wykonawcze: przedszkola, licea i gimnazja

– 4 podmioty wykonawcze: szkoły podstawowe

Repertuar obejmuje 2 utwory przygotowane w całości.

Skip to content