Wieczór autorski Marka Rapnickiego

post
data publikacji: 17 maja 2017

10.03.2017

godz. 17:00

Organizator:

Tę książkę można czytać od środka i od początku, bo ma strukturę mozaikową. To esej inkrustowany wierszami, literaturą i atmosferą ,,Wiecznego Miasta”. Jaka historia kryje się na jej kartkach? O tym przekonamy się podczas spotkania z autorem.

,,Książęta smaku. Rzym według Marka II” jest kontynuacją wydanej przed trzema laty ,,Późnej miłości”. Dzieło Marka Rapnickiego, jest pełnym miłości komentarzem do Dobrej Nowiny. Niesie potężną nadzieję, której bardzo potrzebuje współczesny człowiek.

Wieczór z Markiem Rapnickim ubogaci koncert muzyki włoskiej oraz degustacja potraw ufundowanych przez Restaurację La Scala.

Marek Rapnicki – poeta, publicysta i podróżnik literacko debiutował u progu lat 80. w lubelskim pozadebitowym periodyku „Spotkania”. Autor kilku tomów poezji oraz polsko-czeskiej antologii „Od słowa ke slovu” (2003). Od 2005 redaguje „Almanach Prowincjonalny”. Mieszka w Raciborzu.

Spotkanie poprowadzi Jarosław Dmowski.