Wystawa grafiki – Zbigniew Mikłaszewicz

post
data publikacji: 13 grudnia 2017

04.01.2018

godz. 18:00

Organizator:

Wystawa czynna od 04.01.2018 r do 18.01.2018 r.

Zbigniew Mikłaszewicz – zaistniał w kulturalnym życiu Świdnika w 2000r. Wtedy to, odważył się pokazać swoje prace plastyczne. Za namową życzliwych mu osób spróbował sił w poezji. Doświadczeni instruktorzy dostrzegli cień talentu i dopingowali do dalszej pracy. Teczka z pracami plastycznymi i zeszyt z próbami poetyckimi stale rosły.

W 2003r., w Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku autor zaprezentował swój dorobek plastyczny i poetycki szerszej publiczności. Te współistniejące ze sobą prace zyskały aprobatę odbiorców. Przemówiły do nich przeżyciami człowieka, który przysparzał cierpień, sam wiele cierpiał i zrozumiał sens swojego cierpienia. Widzów i słuchaczy ujęła szczerość i odwaga. Choć tematyka jego wierszy nie zawsze spotyka się z aprobatą, nie zniechęca się uznając, że większą wartość ma szczerość wypowiedzi niż akceptacja ogółu.

Pisanie jest dla niego terapią i pomocą w trwaniu w trzeźwości, jest lekiem dla chorej duszy. Twórczość artysty jest swoistym poznawaniem świata, wędrówką w nieznane, poszukiwaniem nowych dróg. Nadal bardzo uważnie słucha sugestii i podpowiedzi profesjonalistów dotyczących techniki tworzenia, co pozwala mu w nowy sposób wyrażać własne uczucia i przemyślenia.

Autor aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych Świdnika. Bierze udział w wystawach zbiorowych plastyków amatorów, prezentuje swoje wiersze w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej, Spółdzielczym Domu Kultury, Związku Emerytów i Rencistów, Miejskim Centrum Profilaktyki i Ośrodku Terapii i Rozwoju. Jego prace plastyczne były dwukrotnie nagradzane w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorów – Prezentacje – organizowanym przez RSTK w Świdniku. Jest również stałym bywalcem wernisaży, wieczorów poezji, koncertów, uważnym i wrażliwym odbiorcom prezentowanej twórczości.

~mgr Jadwiga Ciołek

Skip to content