Wystawa “Między chaosem”

post
data publikacji: 14 kwietnia 2017

16.11.2012

godz. 18:00

Organizator:

Grupa “Przestrzeń” działa od 2009 r. pod opieką Mariusza Kiryły. Tworzy ją młodzież zarówno gimnazjalna, jak i ponadgimnazjalna. W programie zajęć uwzględnione są formy i techniki z dziedziny rysunku oraz malarstwa. – Grupa realizuje program, który ma za zadanie rozwijać estetyczną wrażliwość i umiejętność artystycznej obserwacji otaczającego świata. Koronnymi tematami są pejzaż, martwa natura, postać ludzka oraz kompozycje figuratywne. Niewątpliwym sukcesem jest to, że corocznie ktoś z uczestników zajęć kontynuuje edukację artystyczną (Liceum Plastyczne w Lublinie oraz Akademia Sztuk Pięknych).