Wytyczne COVID-19

zapoznaj się uważnie

Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących ograniczenia liczebności widzów w salach Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, aktualnie udostępnione może być jedynie 30% liczby miejsc, przy czym do powyższego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Podstawa prawna:

9 ust. 27a w zw. z § 26a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.).