Zima w mieście 2019 – zapisy

post
data publikacji: 22 stycznia 2019

23.01.2019

godz. 10:00

Organizator:

Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świdnik w wieku: 6 – 12 lat.

Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:

  • od dnia 11.02.2019 r. do dnia 15.02.2019 r. – turnus I,
  • od dnia 18.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r. – turnus II.

Opłata za półkolonie Akcja ,,Zima w mieście” wynosi 100,00 zł brutto.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 45 miejsc na każdy turnus.

Podczas półkolonii jedno dziecko może wziąć udział w tylko jednym turnusie podczas całej Akcji ,,Zima w mieście”.

 

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE prowadzone będą od 23.01.2019 od. godz. 10.00

 

Na półkolonie Akcja „Zima w mieście” obowiązują tylko i wyłącznie zapisy online. Brak jest możliwości rezerwacji miejsc i zapisów osobiście lub telefonicznie. Aby dokonać zapisu należy wejść na stronę www.mok.swidnik.pl/zima2019, zapoznać się z Regulaminem Akcji Zima 2019, który szczegółowo opisuje sposób rezerwacji oraz  dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

Skip to content