Żołnierze wykleci – wystawa pokonkursowa

post
data publikacji: 27 kwietnia 2017

25.02.2014

godz. 08:00

Organizator:

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu był Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku.

Konkurs honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Świdnik.

Wystawa pokonkursowa potrwa od 25 lutego do 07 marca 2014 roku.

Celem konkursu było:

–       uczczenie pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez polskich i sowieckich komunistów;

–       upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego;

–       rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;

–       rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

–       kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

–       popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Skip to content