Goście z Hatfield

post
autor: sh data publikacji: 09 maja 2017 kategoria: 2013-2016 Archiwum SH

Od kilku dni w Świdniku gościmy niezwykłą delegację z angielskiego Hatfield: panią burmistrz Lynne Sparks z mężem Ian’em Carl’em Sparks’em oraz Michała Siewniaka. We wtorek, goście zobaczyli, jak wyglądają zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury, Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Przedszkolu nr 4. W środę natomiast zwiedzili Strefę Historii, gdzie wysłuchali prelekcji o historii miasta, obejrzeli ekspozycję oraz film “Świdnik ’80”.
Szerzej o wizycie delegacji w Świdniku pisze portal Świdnik – Wysokich Lotów:
We wtorek, na zaproszenie władz samorządowych przybyła do Świdnika delegacja angielskiego miasta Hatfield, położonego niedaleko Londynu. Na jej czele stała burmistrz miasta, Lynne Sparks. Do Świdnika przyjechał również Michał Siewniak, Polak zasiadający w tamtejszej Radzie Miasta, który zainicjował kontakt zapraszając do Anglii Tomasza Szydło, wiceburmistrza Świdnika.

“Hatfield jest zamieszkane przez dwutysięczną społeczność polską. Podobnie jak w Świdniku istnieje tam przemysł lotniczy. Miasto posiada własny Uniwersytet.

Angielscy goście spotkali się z władzami miasta oraz radnymi. Z ciekawością zwiedzili, między innymi Szkołę Podstawową nr 7 i Centrum Kultury. Byli zdziwieni nowoczesnością i poziomem wyposażenia obu placówek. W Miejskim Ośrodku Kultury zaskoczyła ich mnogość i różnorodność form działania, a także ogromna frekwencja, zwłaszcza na zajęciach adresowanych do dzieci i młodzieży:

– Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów – mówi Tomasz Szydło. – Oglądałem angielskie szkoły i twierdzę, że nie mamy czego zazdrościć. Liczebność klas jest u nas mniejsza, a zaplecze sportowe co najmniej porównywalne. Nie dziwię się również zachwytowi naszych gości nad Centrum Kultury, ponieważ po gruntownej modernizacji i rozbudowie prezentuje ono absolutnie europejski poziom.

W Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono rozmowy o udziale Hatfield w Festiwalu Miast Partnerskich:

– Goście wyrazili duże zainteresowanie obecnością na festiwalu – mówi Adam Żurek, dyrektor MOK. – W ich opinii łatwo będzie pozyskać dla tego pomysłu przychylność władz miasta. Twierdzą, że mają bogate życie kulturalne i artystyczne i nietrudno będzie zorganizować różnorodną grupę reprezentującą Hatfield na tym wydarzeniu”.

Jan Mazur
Głos Świdnika