Kontakt

dane kontaktowe Centrum Kultury

Adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik

telefon: 81 468 67 80 do 82
fax: 81 468 67 83
e-mail: mok@mok.swidnik.pl
(na ten adres prosimy przesyłać oferty artystyczne)

Kasa:
telefon: 81 751 24 61, 537 687 837
email: kasa.kinolot@mok.swidnik.pl

NIP: 713-10-02-871
REGON:
430-308-268

Nr konta: PKO BP 21 1020 3176 0000 5602 0083 3350

Informacje dla uczestników zajęć:

Nr konta wyłącznie do dokonywania wpłat za przynależność do zespołów MOK:

PKO BP 85 1020 3176 0000 5502 0232 4010

W przypadku wpłat za przynależność do zespołów MOK w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika zajęć
 • nazwa grupy/zajęć, w których uczestniczy
 • miesiąc, którego wpłata dotyczy

Kontakty szczegółowe:

Ewa Jaśkowiak
Kierownik
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 516 055 921
Anna Broda
Zastępca Kierownika
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 531 809 210
Robert Dorosz
Kierownik
tel. 81 468 67 80 wew. 2

Jan Mazur
Redaktor naczelny "Głosu Świdnika"
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
kom. 570 197 928

Agata Flisiak
Redaktor naczelny portalu "Świdnik - wysokich lotów"
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
kom. 570 197 928
Teresa Olchowska
Kierownik/Główny Księgowy
tel. 81 468 67 80 wew. 6

Magdalena Krusińska
Zastępca Kierownika
tel. 81 468 67 80 wew. 7
kom. 516 055 922
Kasa kina Lot (czynna od 14.00 do 20.00)
tel. 81 751 24 61
tel. 81 468 67 80 wew. 3
tel. kom. 537 687 837
Andrzej Misiurski
tel. 81 745 04 10
kom. 603 644 806
Justyna Kowalczyk
tel. 81 745 04 10
Adam Żurek
Dyrektor
tel. 81 468 67 80
kom. 509 793 763

Napisz do nas:

(wiadomość zostanie wysłana do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku)

Imię i Nazwisko must not be empty
Please provide a valid E-mail
Wiadomość should not be empty
Wiadomosć wysłana z powodzeniem!
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu