Nasze siedmiomilowe buty

postaw na kulturę


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Świdnik


Elementy zadania:

  • zakup zestawu oświetleniowego wraz z akcesoriami,
  • zakup akcesoriów oświetleniowych,
  • zakup wytwornicy dymu/mgły,
  • zakup zestawu multimedialnego,
  • zakup fortepianu elektronicznego,
  • zakup samochodu dostawczego,
  • zakup zestawu wyposażenia do 2 garderób.

 

Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie posłuży wszystkim grupom wiekowym – członkom zespołów artystycznych, artystom, występującym w ośrodku, odbiorcom wydarzeń kulturalnych – plenerowych i stacjonarnych, podmiotom zewnętrznym realizującym imprezy w naszym ośrodku. Z naszej oferty korzystają zarówno, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy (wśród nich są również osoby niepełnosprawne). Uczestniczą w zajęciach artystycznych, a także przychodzą na realizowane przez nas imprezy plenerowe i stacjonarne.

Zakupiony fortepian i scena modułowa posłuży przede wszystkim odbiorcom wydarzeń muzycznych, koncertującym u nas artystom, ale także zespołom pracującym pod naszymi skrzydłami: chórom, zespołom wokalnym, muzycznym zarówno podczas prób jak i występów w budynku i plenerze oraz uczestnikom projektów animacyjnych i edukacyjnych. Fortepian będzie także wykorzystywany do prowadzenia warsztatów wokalnych, gospelowych, chóralnych, a także jako instrument akompaniujący podczas spektakli teatralnych z muzyką na żywo.

Z aparatury oświetleniowej, akcesoriów nagłośnieniowych, projektora i ekranu oraz ramp będą natomiast korzystać w dużej mierze zespoły teatralne, artyści muzycy i odbiorcy wszelkich wydarzeń artystycznych, festiwali, wymagających specjalistycznego oświetlenia, oprawy scenograficznej.

Garderoby posłużą zespołom artystycznym działającym w ośrodku i występującym artystom, będą także wykorzystywane na spotkania jurorów festiwali, przeglądów, konkursów.

Zakupiony samochód posłuży przede wszystkim pracownikom MOK, do szybkiego i odpowiedniego przewozu sprzętu. Będzie też służył jako „mobilny” element promujący wydarzenia ośrodka, a co za tym idzie pozwoli dotrzeć do większej ilości potencjalnych odbiorców naszych wydarzeń. Pozwoli także na częstszą organizację wydarzeń plenerowych, a co za tym idzie pośrednio służyć będzie także artystom i widzom.

Ponadto wszystkie zakupione sprzęty służyć będą organizującym u nas wydarzenia podmiotom zewnętrznym.

Projekt w mediach:

Linki:

Dokumenty:

Realizacja zadania:

W ramach projektu podjęliśmy szereg działań merytorycznych, które niewątpliwie uatrakcyjniły naszą ofertę kulturalną oraz zaktywizowały mieszkańców naszego miasta i okolic.

Podjęliśmy współpracę ze świdnicką młodzieżą w ramach zadania „Młody! Daj głos!”. Chodziło o poznanie zdania młodych ludzi odnośnie ich oczekiwań w zakresie kultury i stworzenie oferty, która te oczekiwania by spełniała. W sierpniu przygotowane zostały ankiety (wzór w załączeniu) , których analiza (wyniki w załączeniu) pomogła nam poznać preferencje młodzieży oraz stworzyć stałą grupę wolontariuszy, którzy będą działać wspólnie z nami przy organizacji czy obsłudze imprez kulturalnych. Bardzo pomocna okazała się przy tym zadaniu współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, z członkami której 29 września 2017 roku zorganizowane zostało spotkanie w Urzędzie Miasta. Podjęto ustalenia dotyczące wspólnej organizacji koncertu pt. „Gotowi pomagać”, który odbył się w 25 października 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury. Miały miejsce również rozmowy w celu nawiązania współpracy przy realizacji projektu „Dystrykt Young”.

Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu mogliśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną i wprowadzić nowe formy zajęć artystycznych w ramach działań „Rozwijamy wachlarz”. We wrześniu w naszym ośrodku rozpoczęła działalność grupa o nazwie „Warsztaty fotografii cyfrowej”, której uczestnicy poznają elementy historii fotografii światowej i polskiej oraz tajniki fotografowania – m.in. prawidłowej ekspozycji, kompozycji obrazu fotograficznego, pracy z kolorem i światłem, graficznej obróbki fotografii, budowy portfolio i przygotowywania wystaw fotograficznych oraz zasad publikacji zdjęć. Efekt swojej pracy, w postaci prezentacji multimedialnej, zaprezentowali podczas imprezy podsumowującej realizację projektu.

Zakupiony w sierpniu samochód dostawczy Ford Transit 2200 cm3 służy nam nie tylko do przewożenia sprzętu, ale także jako narzędzie promocyjne. Dzięki nowemu busowi wprowadziliśmy ciekawe formy reklamowania organizowanych przez nas wydarzeń. Na początek samochód zastał oklejony informacjami o zbliżającym się XVI Świdnik Jazz Festival. Zadanie „Niech nas będzie wszędzie widać i słychać” planujemy kontynuować i rozwijać w przyszłości.

Dzięki zakupionym w ramach projektu fortepianowi elektronicznego Yamaha CLP 665 GP i scenie modułowej mogliśmy rozpocząć cykl kameralnych koncertów „Muzyka pod gruszą”. 18 października 2017 roku na skwerze przy Centrum Kultury odbył się pierwszy koncert z tego cyklu. Zgromadzeni przechodnie w aurze ciepłego, jesiennego słońca mogli posłuchać koncertu fortepianowego zatytułowanego „Klasyczny koncert pod gruszą” oraz zobaczyć występy świdnickiej młodzieży i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku,  prezentujących muzykę rozrywkową. Tego typu przedsięwzięcia planujemy kontynuować wraz z nadejściem wiosny.

W dniach 2-3 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze szkolenie z wykorzystaniem nowo zakupionego zestawu multimedialnego. Było to szkolenie filmowe dla „Kadr Kultury” pt. „Wykorzystanie technologii filmowej w promocji  wydarzeń artystycznych”, przeprowadzone przez firmę BEiKS BiK Machulski Sp.j. ul. Pogodna 3, 23-204 Kraśnik. W przyszłości planujemy kontynuację szkoleń dla pracowników oraz organizację konferencji tematycznych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwił również wprowadzenie mniej konwencjonalnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Zależało nam, aby nie tylko pokazywać dzieła niszowe lub autorstwa niezależnych twórców, ale także aby wkroczyć w inną, nietypową przestrzeń i w ten sposób dotrzeć do nowych grup odbiorców. W ramach zadania „Wskocz w niszę” 3 listopada 2017 roku zorganizowaliśmy koncert Łukasza Jemioły – wokalisty, gitarzysty, zdobywcy m.in. I Nagrody  i nagrody dziennikarzy 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie –  pt. „Świdnicka jesień z piosenką”, który odbył się w Galerii  handlowej Venus. W tym celu wykorzystano nowo zakupioną scenę modułową. Zainteresowanie słuchaczy występem oraz entuzjastyczne przyjęcie przez nich artysty pokazuje, iż koncert spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym oraz, że będziemy w powodzeniem kontynuować to zadanie w przyszłości w różnych przestrzeniach miejskich.

Zupełnie nową formą prezentacji twórczości wprowadzoną do oferty naszego ośrodka jest retransmisja spektakli i koncertów ze znanych teatrów i scen muzycznych polskich i światowych oraz organizowanie panelu dyskusyjnego poświęconego danemu wydarzeniu. W dniach 4-5 listopada 2017 odbyło się pierwsze tego typu spotkanie z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Misja retransmisja”. Zgromadzeni widzowie mieli okazję obejrzeć retransmisję opery „Carmen” z The Metropolitan Opera w Nowym Yorku, a także wziąć udział w panelu dyskusyjnym i przedstawić swoje propozycję retransmisji inscenizacji, jakie chcieliby obejrzeć w przyszłości.

W ramach realizacji projektu zadbaliśmy również o wyposażenie dwóch garderób znajdujących się w Centrum Kultury, aby stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla artystów, których często gościmy. Został przygotowany projekt aranżacji wnętrz wspomnianych pomieszczeń oraz zakupione zostało wyposażenie do nich: stoliki pulpitowe z lustrami, krzesła, wieszaki, kanapy i stoliki kawowe.

Oprócz wspomnianych wydarzeń zorganizowaliśmy też szereg innych, w których wykorzystywany był sprzęt zakupiony w ramach projektu. Niejednokrotnie wspieraliśmy inne instytucje w zakresie obsługi imprez i świadczyliśmy pomoc podczas przedsięwzięć realizowanych w naszych „murach”. Warto wspomnieć tu o takich wydarzeniach jak:

– obchody Dnia Seniora

– koncert Młodzieżowej Rady Miasta „Gotowi pomagać”

– spektakl dla dzieci „W pracowni Ambrożego Kleksa”

– koncert „Jeżeli kochać to nie indywidualnie”

– spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” z tancerzami Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

– koncert zespołu Contra Mundum – „Cześć i chwała bohaterom” II edycja Marszu Szlakiem Józefa Franczaka ps. “Laluś”

– jubileusz zespołu tańca nowoczesnego „Ambarass” ze Spółdzielczego Domu Kultury

– spotkanie z byłymi więźniarkami obozu dla kobiet w Ravensbrück – Alicją Gawlikowską, Marianną Bogusz i Wandą Rosiewicz, które przybyły do naszego miasta na zaproszenie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, realizujących ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć…”

– obchody Dnia Edukacji Narodowej

– wręczenie stypendiów naukowych Burmistrza Miasta Świdnik

W celu realizacji zadania „Powiększamy dobytek” w październiku 2017 roku przygotowany został kosztorys zakupów związanych z wyposażeniem i modernizacją sali kinowo – widowiskowej.

W listopadzie br. przygotowany został projekt zaproszeń na imprezę podsumowującą realizację projektu „Nasze siedmiomilowe buty”. Zaproszenia były kolportowane m.in. wśród przedstawicieli instytucji miejskich oraz innych podmiotów działających na terenie naszego miasta i Lubelszczyzny. W/w wydarzenie odbyło się 23 listopada w sali kameralnej MOK. Zaproszeni goście i mieszkańcy Świdnika mieli okazję m.in. zobaczyć wyposażenie i sprzęt zakupiony w ramach projektu, multimedialną fotorelację i film z przebiegu realizacji poszczególnych etapów projektu. Podczas spotkania zaprezentowały się także zespoły artystyczne działające pod skrzydłami MOK, które wykorzystywały zakupiony sprzęt (oświetlenie, nagłośnienie).

Skip to content