17. Przegląd Piosenki Dziecięcej

post
data publikacji: 13 kwietnia 2017

18.05.2012

godz. 10:00

Organizator:

Cele przeglądu:

  • prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców
  • ukazanie osiągnięć w pracy z dziećmi ich opiekunów artystycznych
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodymi wykonawcami piosenek

Jury w składzie:

Anna Michałowska Kotynia

Katarzyna Kłosowska

Marcin Jańczyk

dokona oceny 17 występów, najlepsi będą walczyć o laur Nałęczowskiego Słowika.