Daily Archives: 30 kwietnia 2020

Vivat Konstytucja 3 maja!

   post

Konstytucja 3 Maja wpływała na kształt ustroju Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. Jedenaście artykułów Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku  wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto, a Sejm miał […]

Więcej...