3. Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny “Stroiki świąteczne”

post
data publikacji: 01 kwietnia 2017

15.12.2008

godz. 12:00

Organizator:

Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji chrześcijańskiej

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Prace oceniać będzie jury w składzie:

Monika Lenard – nauczyciel plastyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabo widzącej w Lublinie

Marzena Bury – adiunkt, nauczyciel muzealny w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie