7. Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Święta Wielkiej Nocy” – tradycja i współczesność”

post
data publikacji: 14 kwietnia 2017

15.04.2014

godz. 12:00

Organizator:

jury w składzie:

Agnieszka Zawadzka – Doktor sztuki na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie.

Robert Rabiej – Doktor sztuki na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie.

dokona oceny 864  prac plastycznych.

Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji chrześcijańskiej

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie pokaz dekorowania pisanek metodą szydełkową Pani Beaty Kubiak ze Świdnika.