Helicopters Brass Orchestra

post
data publikacji: 16 października 2018

16.11.2018

godz. 20:00

Organizator:

To najstarszy zespół artystyczny Świdnika, który towarzyszył miastu od początku jego istnienia, dzieląc z mieszkańcami dobre i gorsze chwile, zawirowania historii, wielkie przełomy społeczne, wzloty i upadki. Trudno dziś o mieszkańca miasta, który nie słyszałby o słynnej orkiestrze dętej, przez 45 lat prowadzonej przez znakomitego kapelmistrza i multiinstrumentalistę Henryka Maruszaka, który przez ten czas zbudował wysoki poziom orkiestry, sukcesywnie zastępując amatorów zawodowymi muzykami. To pod jego czujnym okiem orkiestra rozwinęła się, dojrzała i okrzepła, stając się ważną i piękną wizytówką Świdnika, nie tylko w regionie, ale także w całym kraju i na arenie międzynarodowej. Liczne laury i nagrody przywożone z prestiżowych konkursów, przeglądów i festiwali orkiestr w różnych miejscach w Europie, są z pewnością najbardziej namacalnym dowodem wysokiej rangi zespołu. Warto też zauważyć, że przez lata wzbogacany i urozmaicany repertuar zespołu sprawia, że zarówno starsze jak i młodsze pokolenie słuchaczy podczas koncertów znajdzie utwory bliskie swemu sercu i gustom muzycznym. Od 2015 dyrygentem orkiestry, liczącej obecnie 34 członków jest Rafał Maruszak, który z powodzeniem kieruje zespołem i kontynuuje piękne muzyczne tradycje naszego miasta.

Koncert w ramach XVII Świdnik Jazz Festival.