Horyzont zdarzeń

post
data publikacji: 08 maja 2017

04.07.2016

godz. 16:00

Organizator:

Twórczość Roberta Bąka to zbiór osobistych przemyśleń, przeżyć, doznań i emocji, zapisanych chwil istnienia, przemyśleń, pragnień. To ślad istnienia zapisywany w formie malarskiej od ponad 35 lat.

,,Malarstwa się nie uczyłem, nie studiowałem. Było we mnie odkąd pamiętam. Do 50 roku życia zajmowałem się głównie malarstwem olejnym, sztalugowym i rysunkiem, amatorsko traktując je jako odskocznię, wytchnienie od pracy zawodowej, zarobkowej. Akt i portret to główny temat, który mnie w tym czasie zajmował. Obecnie zajmuję się głównie malarstwem abstrakcyjnym. Abstrakcja jest dla mnie czymś naturalnym, oczywistym, jest wręcz biologiczną potrzebą, uzależnieniem. Poszukiwanie własnej estetyki, własnych form wyrazu, stało się naturalną potrzebą. Nie interesuje mnie odtwarzanie otaczającej mnie rzeczywistości, raczej tworzenie, kreowanie własnej. Myślenie formą odrealnioną jest dla mnie szalenie inspirujące, pobudza zmysły, wyobraźnię i intelekt, zaspokaja potrzebę tworzenia. Niedopowiedzenia i wieloznaczność abstrakcji są tu otwartymi drzwiami dla wyobraźni.”

Wystawa prezentuje wybrane prace z ostatnich 5 lat twórczości (2012 do 2016).