Program „Cyfrowe GOK-i” w Świdniku

post
data publikacji: 20 stycznia 2021

21.02.2021

godz. 10:00

Organizator:

Z dumą informujemy, że Miejski Ośrodek Kultur w Świdniku został jednym z 40 beneficjentów projektu  „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”, realizowanego przez Fundację VCC w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym „Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Pierwszy etap projektu to szkolenia dla pracowników MOK. Po ich zakończeniu samodzielnie (lub w asyście trenera) będą oni mogli uczyć dzieci i młodzież. Drugi etap – to warsztaty dla  młodych ludzi (w wieku od 10 do 18 lat). Tematyka szkoleń obejmuje dwa zakresy: dziennikarstwo i edukację online oraz bezpieczeństwo w sieci. W ramach tych tematów młodzież  zajmie się  projektowaniem graficznym  z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowaniem i realizacją serwisów internetowych oraz gier mobilnych, zapozna się z zasadami bezpiecznego serfowania w sieci oraz etyką kontaktów przez Internet.

Pierwsze szkolenie dla pracowników MOK rozpoczęło się 19 stycznia, a kolejne potrwają do 24 lutego. Przekazany przez Fundację sprzęt komputerowy już czeka. O szkoleniach młodzieży będziemy informować. Przewidujemy, że rozpoczną się one w marcu.