Wystawa Grupy Malarstwa Sztalugowego

post
data publikacji: 08 lutego 2022

01.02.2022

Galeria "Za Szybą", al. Lotników Polskich 24

godz. 00:00

nie
Organizator: MOK Świdnik

Prezentowana wystawa to zbiór dwudziestu unikatowych obrazów wykonanych przez uczestników zajęć Malarstwa Sztalugowego, prowadzonych pod okiem instruktor Wiolety Maciejczyk – z wykształcenia artysty plastyka.

Malarstwo oraz wszelkie inne formy wyrazu artystycznego od zawsze były jej pasją. Praca artystyczna stwarza jej nieograniczone możliwości inspirowania młodych ludzi oraz rozwijania w nich, często ukrytych, zdolności plastycznych. Dzięki temu praca daje jej wiele satysfakcji.

Warsztaty z malarstwa sztalugowego skierowane są do dzieci i młodzieży (z podziałem na grupy wiekowe) zainteresowanych nauką technik malarskich, posługiwania się kolorem i organizacji płaszczyzny malarskiej. Osoby biorące udział w zajęciach mają okazję zgłębienia wiedzy na temat specyfiki pracy na farbach olejnych, akrylowych a także akwarelach.

Uczestnicy zdobywają fachową wiedzę z zakresu kompozycji, narzędzi, farb, koloru i podobrazi. Zajęcia umożliwią także zdobycie umiejętności warsztatowych oraz rozwinięcie własnej kreatywności twórczej poprzez ćwiczenia i indywidualną korektę.

 Zainteresowani uczestnictwem w zajęciach mogą zgłosić się do Pani instruktor w poniedziałek, w godz. 17.00–18.00 (grupa młodsza) i 18.30–20.00 (grupa starsza), hol 1 piętro. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy oraz zapisów na zajęcia!