XIX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anny Kamieńskiej

post
data publikacji: 16 września 2022

10.10.2022

Galeria Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku

godz. 09:00

wstęp wolny
Organizator: Biblioteka

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ogłasza XIX edycję Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anny Kamieńskiej.

Celem konkursu jest zaznajomienie czytelników z sylwetką i twórczością poetki oraz rozwijanie wrażliwości i zdolności interpretacyjnych uczestników. Ważnym zadaniem tegorocznej edycji jest zaangażowanie dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, kulturalnych.

W tym roku będzie to już XIX edycja konkursu.
Zwycięzcy etapu miejskiego będą mogli zaprezentować się w etapie powiatowym.

REGULAMIN:

    Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i powiatowym. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:

–         uczniowie szkół podstawowych kl. 1 – 3

–         uczniowie szkół podstawowych kl. 4 – 6

–         uczniowie szkół podstawowych kl. 7 – 8

    W etapie miejskim szkoły podstawowe dokonują występnych przesłuchań. Jedną klasę szkolną może reprezentować jedna osoba.

W etapie powiatowym wstępnych przesłuchań dokonują biblioteki powiatu świdnickiego. Jedną bibliotekę może reprezentować trzy osoby: po jednaj osobie w każdej kategorii.

III. Do prezentacji w etapie powiatowym należy przygotować dwa utwory:

–        jeden wiersz Anny Kamieńskiej

–        jeden wiersz Marii Konopnickiej

Wybór wiersza powinien być dokonany w zgodzie z wiekiem i predyspozycjami recytatora.

IV. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 8 minut.

    Podstawą do wydania werdyktu jest wysłuchanie przez jury wszystkich uczestników konkursu. Ostateczny werdykt zostanie ustalony w drodze oceny członków jury konkursowego. Decyzja jury jest ostateczna.
    Kryteria oceny:

    znajomość tekstu – płynne wygłaszanie wybranego fragmentu prozy, bez pomyłek, powtórzeń, błędów.
    dobór tekstu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu uczestnika.
    kultura mowy – słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność wymowy i akcentowania.
    interpretacja – ekspresja i wyrazistość, wyczucie frazy, właściwe zastosowanie, pauzy i zawieszenia głosu.
    ogólny wyraz artystyczny – osobowość wykonawcy, umiejętność skupienia na sobie publiczności

VI. Zostaną przyznane nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdym z etapów. Ponadto zwycięzcy etapu miejskiego zostają zakwalifikowani do etapu powiatowego.

     Zgłoszenia uczestnictwa:

    etap miejski do 10.10.2022 r.

    etap powiatowy do 17.10.2022 r.

Karty zgłoszenia należy przysłać na adres dzieci@bibliotekaswidnik.pl (skany podpisanych odręcznie dokumentów) lub złożyć osobiście do Oddziału dla dzieci i młodzieży MPBP przy Niepodległości 13.

    Przesłuchania recytatorów:

–        w etapie miejskim 17.10.2022 r od godziny 11.00

–        w etapie powiatowym 25.10.2022 r od godziny 12.00.

w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku przy ulicy Niepodległości 13.

Organizator zastrzega zmianę harmonogramu przesłuchań dostosowując go do liczby uczestników.

Karta zgłoszenia jest do pobrania w Oddziale dla dzieci i młodzieży

WordPress PopUp Plugin