Daily Archives: 3 kwietnia 2017

9. Przegląd Kolęd i Pastorałek

   post

Przegląd jest imprezą otwartą i ma charakter spotkań. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu. Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie MOK w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2008 r. Do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek każda placówka może wytypować po eliminacjach wewnątrzszkolnych: – 2 podmioty wykonawcze: przedszkola, licea i gimnazja […]

Więcej...
← Older Posts