9. Przegląd Kolęd i Pastorałek

post
data publikacji: 03 kwietnia 2017

13.01.2008

godz. 17:00

Organizator:

Przegląd jest imprezą otwartą i ma charakter spotkań.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu.

Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie MOK w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2008 r.

Do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek każda placówka może wytypować po eliminacjach wewnątrzszkolnych:

– 2 podmioty wykonawcze: przedszkola, licea i gimnazja

– 4 podmioty wykonawcze: szkoły podstawowe

Repertuar obejmuje 2 utwory przygotowane w całości.