3. Wojewódzkie Spotkania Baletowe

post
data publikacji: 19 kwietnia 2017

14.05.2016

godz. 09:00

Organizator:

Celem imprezy jest zaprezentowanie dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, popularyzacja form tanecznych i ich walorów artystycznych, wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki konkursowi promowana jest ich twórczość, a także rozwijane talenty estradowe. Wojewódzkie Spotkania Baletowe są też doskonałą okazją do współzawodnictwa oraz integracji tego typu zespołów z Lubelszczyzny – tłumaczą organizatorzy.

Skip to content