18. Przegląd Piosenki Patriotycznej 2017

post
data publikacji: 16 października 2017

12.11.2017

godz. 10:00

Organizator:

Przegląd Piosenki Patriotycznej jest imprezą otwartą, lokalną (miejską)  i ma charakter spotkań. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu, który można pobrać poniżej. Zgłoszenia uczestników odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie MOK w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017r.
Przegląd odbędzie się w kategoriach: soliści, duety oraz pięciu kategoriach wiekowych:
– przedszkola ( najstarsza grupa )
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych
– uczniowie klas V-VII szkół podstawowych
– uczniowie klas gimnazjalnych
– uczniowie klas licealnych

Zapraszamy do udziału.

Wydarzenie realizowane z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nasze siedmiomilowe buty”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Karta zgłoszenia 47 KB 370
pdf Regulamin 264 KB 419
doc kolejność prezentacji 19 KB 522